-

-

20 Νοε 2009

Για την πόλη που οραματιζόμαστε….35+1 απαντήσεις

Πλέγμα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
Απαραίτητο ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με διεκδίκηση «ελάχιστου εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος»
1. Ολοκλήρωση υλοποίησης των απαραίτητων κοινωνικοπρονοιακών υποδομών (παιδικοί σταθμοί, κλπ.). Ενίσχυση και αναβάθμιση των δομών, που δημιουργήσαμε και υποβαθμίσθηκαν, Δημοτικά Ιατρεία, Συμβουλευτικό Κέντρο και των δράσεων κοινωνικής στήριξης (παροχές, σισίτια). Προτεραιότητα στα ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα στην προσβασιμότητα και την οικογενειακή υποστήριξη τους.
2. Ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων και με γραμμή ηλεκτρονικής βοήθειας και εξυπηρέτησης μέσω Συμβουλευτικού κέντρου
3. Ολοκληρωμένη προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενεργοποίηση και σύνδεση με εθνικούς φορείς και Μ.Κ.Ο για υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, εκμάθηση γλώσσας, απασχόληση. Πολιτικά δικαιώματα ιδιαίτερα στα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
4. Λειτουργία προγραμμάτων στέγασης και σίτισης αστέγων, δομών με γραμμές άμεσης τηλεξυπηρέτησης , δουλειά στους δρόμους ( για άστεγους, τοξικομανείς, τράφικινγκ κλπ), αξιοποίησης σ΄ αυτή την προσπάθεια της συνεργασίας χώρου ΜΚΟ, Εκκλησίας, εθελοντικών ομάδων πολιτών.

Υπερασπίζοντας και αναβαθμίζοντας τον Δημόσιο Χώρο
5. Προτεραιότητα ο Ελαιώνας,
Διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου με μεγάλους ενιαίους χώρους υψηλής φύτευσης, χαμηλών συντελεστών και υψών δόμησης. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός Μουσειακού – Συνεδριακού Κέντρου, με εκθέματα από ανασκαφές σε Αιγάλεω και Μετρό, έδρα ενός ανοικτού, Δημοτικού ή Μητροπολιτικού, Πανεπιστήμιου, Φιλοσοφικού, Κοινωνικού & Επιστημολογικού Στοχασμού. Σταθερά διεκδίκουμε χωροθέτηση κεντρικών ευγενών χρήσεων (Βιβλιοθήκη Βουλής, Εθνική Λυρική, Πινακοθήκη κλπ.)στα όρια του. Με χωροθέτηση τώρα όλων των απαραίτητων για τον Δήμο χρήσεων, απαραίτητα κλειστού Γυμναστηρίου, Γηπέδων 5Χ5 και ΤΕΝΙΣ.
6. Επανάκτηση του Δημόσιου χώρου από τις αυθαίρετες καταλήψεις σε πλατείες και πεζοδρόμους
7. Δίκτυο πεζοδρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Εμπορικό Κέντρο και τα περιφερειακά,
8. Άμεση εφαρμογή του σχεδίου ένταξης της περιοχής «ΓΙΟΥΛΑ»και της μελέτης χρήσεων γης, επικαιροποίηση της στά Συγκοινωνιακά. Υπόγειο γκαράζ και αναβάθμιση λειτουργιών στο Μπαρουτάδικο
9. Aνάπλαση Ιεράς οδού με διεκδίκηση κυκλοφοριακής υποβάθμισης

10. Υλοποίηση του προγράμματος αγορών γης. (Μπουλντόζες, κλπ)
11. Ενίσχυση υψηλού πράσινου σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες, υλοποίηση μελέτης διαχείρισης υδάτινου δυναμικού
12. Μέτρα & δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας από δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις (λαμπτήρες, ανασχεδιασμός, υλικά, φυσικό αέριο) ανάπτυξη χρήσεων εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Mε κοινωνική μεροληψία στις οικονομικές επιβαρύνσεις και παροχές:
13. Επαναφορά του τέλους περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των περίοικων, από οχλούσες χρήσεις (πολυκαταστήματα, τράπεζες, βιομηχανίες, κέντρα διασκέδασης κλπ), που μπορεί να αποφέρει πόρους (~3.500.000,00 € ετησίως) για έργα αυτεπιστασίας & αγορές γης, ιδιαίτερα στον Ελαιώνα.
14. Διεύρυνση κλίμακας ανταποδοτικών τελών καθαριότητας από 1:3 σε 1:5, με Πάγωμα ή και μείωση μικρών ιδιοκτησιών και μικρών εμπορικών καταστημάτων, Αύξηση σε μεγάλες ιδιοκτησίες, τράπεζες και πολυκαταστήματα, Μείωση 50% ή και απαλλαγή σε πολύ ειδικές κατηγορίες όπως προβλέπει ο Κώδικας.
Εργασία δικαίωμα και ΟΧΙ πελατειακή συναλλαγή
15. Ο Δήμος αποτελεί μάλλον τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής, γι’ αυτό δεν μπορεί να προσφέρει ανασφάλιστη εργασία, προτεραιότητα μας η πλήρης, σταθερή απασχόληση. Ανασύσταση δημοτικής διαπαραταξιακής επιτροπής προσλήψεων για τις ειδικές, εκτός ΑΣΕΠ, προσλήψεις
16. Δημιουργία Δημοτικής δομής Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής -σε συνεργασία με ΟΑΕΔ, τοπικές επιχειρήσεις- σύζευξης Προσφοράς και ζήτησης στην τοπική αγορά εργασίας.
17. Εκπόνηση ενός τοπικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς (αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων). Σχεδιασμός προγραμμάτων αυτεπιστασίας για τα αναγκαία μικρά έργα και παρεμβάσεις
18. Κοινωνική ρήτρα στις Δημόσιες και Δημοτικές Συμβάσεις, ιδιωτών κατασκευαστών, έργων στην περιοχή (ανακούφιση ανέργων–ευάλωτες ομάδες), αξιοποίηση Οδηγίας 18/2004 και του παράγωγου Εθνικού Δικαίου Π.Δ.60/2007.
Ενίσχυση και ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Στηρίζοντας τον επαγγελματικό κόσμο
19. Κοινωνικά δίκαιη Πολιτική Τελών, αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών (καθαριότητας κλπ), λειτουργίας και υποδομών πόλης
20. Ενημέρωση από δομή Δήμου για προγράμματα επιχορηγήσεων, παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού- δικτύωσης, συμμετοχής στο ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ), Προβολή από ιστοσελίδα Δήμου
21. Έργα ηλεκτρονικής υποδομής - ευρυζωνικά δίκτυα (δωρεάν Internet, στήριξη ηλεκτρονικού εμπορίου-προμηθειών κλπ.)
Ο Δήμος που χρειαζόμαστε
22. Αξιοκρατία, διαφάνεια, δημοκρατικός και κοινωνικός έλεγχος στη λειτουργία του Δήμου, επαναφορά των ποιοτικών standards που είχαμε θεσπίσει, βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης και με αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού του (κατάρτιση, προσλήψεις)
23. Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ευρυζωνικά, χώρους δωρεάν internet κλπ) .Γραμμές άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών
24. Διαμόρφωση χώρου ΟΤΕ (Ελαιώνας) για μεταστέγαση τεχνικών συνεργείων, καθαριότητας. Αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.
25. Αναδιάρθρωση καθαριότητας με βάση την ανακύκλωση. Τοπικό ΣΜΑ και Διαδημοτικό κέντρο διαχωρισμού στην πηγή, σύνδεση του με τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.

Με ποιότητα στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό εκφράζουμε την σαφή υποστήριξη μας στον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού
26. Ολοκλήρωση σχολικών Υποδομών, Αναβάθμιση εξοπλισμού & βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικά)
27. Σχολές γονέων, Ενημέρωση μαθητών από δομές πρόληψης – στήριξης
28. Ουσιαστική εμπλοκή των δύο ΤΕΙ στην ζωή της πόλης, ως ερευνητικών – επιστημονικών ιδρυμάτων
29. Ολοκλήρωση Αθλητικών (Κλειστό, προπονητήρια κλπ) και Πολιτιστικών (ΤΙΤΑΝ, Ελληνικό Μολύβι κλπ) Υποδομών
30. Αναβάθμιση λειτουργιών ΔΑΟ, ΔΠΟ, του στελεχικού δυναμικού ,των δομών και των δράσεων που είχαμε, έμφαση στην αθλητική και πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών
31. Δημοτικός έλεγχος και αξιοποίηση χώρων σταδίου Στ. Μαυροθαλασσίτης. Τερματισμός της επικυριαρχίας της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πολυχρηστικότητα των αθλητικών χώρων
32. Στήριξη, οικονομική και τεχνική, των πολιτιστικών συλλόγων, του μαζικού ερασιτεχνικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού

Η συμμετοχή των πολιτών κριτήριο ποιότητας για την τοπική Δημοκρατία
33. Συμμετοχικός προϋπολογισμός / Δημοκρατικός Προγραμματισμός, ουσιαστική συμμετοχή φορέων και κατοίκων.
34. Θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης και ελέγχου (συμμετοχή με αδιάβλητη επιλογή, ανάλογων φορέων στη Διοίκηση όλων των Νομικών Προσώπων). Εκπόνηση Χάρτας δικαιωμάτων του Δημότη. Τοπικά Δημοψηφίσματα
35. Ενεργοποίηση και αξιοποίηση του σημαντικού τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου (τοπικών φορέων και πολιτών, εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού), σε δράσεις αλληλεγγύης, κοινωνικού – περιβαλλοντικού εθελοντισμού.