-

-

26 Μαρ 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Αυτό είναι το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΙΓΑΛΕΩ , που κατέθεσε η ΑΝΑΠΛΑΣΗ και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου κατά πλειοψηφία, Δεν ψηφίσθηκε από την «Αγωνιστική Συμπαράταξη» (Σατζαρίδης) που κατέθεσε άλλο ψήφισμα.
Ακολουθεί και η εισήγηση του θέματος, από τον επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, Δημήτρη Μπίρμπα.
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αιγάλεω εκφράζει την αλληλεγγύη του στους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στα κοινωνικά άδικα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Εκφράζει επίσης την αντίθεσή του, σε πολιτικές μεταφοράς των συνεπειών από τους δημιουργούς της κρίσης – κερδοσκόπους, τράπεζες, οικονομική ολιγαρχία – στους αποδέκτες της, εργαζομένους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους αγρότες.
Πολιτικές που ασκούνται, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων κύκλων των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Παγκόσμιων Οικονομικών Οργανισμών και οδηγούν την οικονομία της χώρας σε ύφεση και την κοινωνία σε αδιέξοδα.
Απαιτεί μια άλλη πολιτική, στήριξης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, φορολογικής δικαιοσύνης και αποκέντρωσης, βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.»

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΠΙΡΜΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε κ.κ. συνάδελφοι

Έχουμε καταθέσει ένα ψήφισμα αλληλεγγύης στους αγώνες των εργαζομένων που θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει να υπερψηφισθεί από όλους μας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι στη καταιγίδα των κοινωνικά άδικων μέτρων, νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, που υφιστάμεθα όλοι , μία καταιγίδα που δεν λέει να σταματήσει.
Η τραγική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας (αποτέλεσμα μιας διαχρονικά ανεύθυνης, πελατειακής – εναλλασσόμενα δικομματικής - κυβερνητικής διαχείρισης, έχει καταστεί πλέον εκρηκτική ,στα πλαίσια μιας πρωτόγνωρης σε διάρκεια και βάθος παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, της πρώτης καπιταλιστικής κρίσης της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
Δυστυχώς και η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου εφαρμόζει μία πολιτική ακριβώς αντίθετη από εκείνη που εξήγγειλε προεκλογικά. Χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία υπέρβασης και εξόδου που εφαρμόσθηκαν για όλες τις «στενωπούς» και τα «τούνελ» σ΄ αυτή τη χώρα. Μειώσεις μισθών – άρση ασφαλιστικών δικαιωμάτων – καθολική άρα άδικη φορολογική επιβάρυνση, με αύξηση των έμμεσων φόρων – μη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής .
Ζητά να πληρώσουν την κρίση όχι αυτοί που την δημιούργησαν, Τραπεζίτες(335. ΔΙΣ Ευρώ τα κέρδη των τραπεζών 2000 με 20009) και Οικονομική Ολιγαρχία – (170 ΔΙΣ Ευρώ τα κέρδη των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιρειών 2004 με 2009) αλλά εκείνοι που την υφίστανται και θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται από την κρίση για πολλά χρόνια (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι).
Μία κρίση που στη χώρα μας έχει χαρακτήρα δημοσιονομικό και επιδεινώνεται από ένα παγκόσμιο κερδοσκοπικό παιχνίδι στο χρέος μας, που αναδεικνύει το μεγάλο δημοκρατικό και πολιτικό έλλειμμα της Ε.Ε., την κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σ΄ αυτήν, την απουσία ολοκληρωμένης ενιαίας Ευρωπαϊκής οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής και την κυριαρχία ακόμα, στενοκέφαλων εθνικών αγκυλώσεων και περιχαρακώσεων στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι σίγουρο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να υποδείξει επακριβώς τρόπους και τεχνικές διαχείρισης και εξόδου από την κρίση, μπορεί όμως και πρέπει να εκφράσει την θέση του για την πολιτική κατεύθυνση των μέτρων. Να θέσει εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν και να καλέσει όλους τους πολίτες του Δήμου να συστρατευθούν γύρω από τις δράσεις και αγώνες των εργαζομένων.
Βασικοί οι όροι που πρέπει να τηρηθούν για την αποκατάσταση της αναγκαίας για κάθε προοπτική κοινωνικής εμπιστοσύνης και αίσθησης δικαίου είναι:
- Η ουσιαστική φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών ιδιαίτερα των Ανώνυμων και των offshore, των τραπεζικών προϊόντων και των μετοχών, της εκκλησιαστικής περιουσίας.
- Η διασφάλιση και διεύρυνση και όχι η αποδιάρθρωση που διαφαίνεται, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
- Η ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων με δημοκρατική εμβάθυνση και συμμετοχή
- Η διεκδίκηση μιας άλλης Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής με άμεση δραστική ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού, πολιτικό έλεγχο της ΕΚΤ και δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων για δανεισμό των κρατών με όρους δανεισμού τραπεζών, μέτρα σύγκλισης και αλληλεγγύης των Ευρωπαϊκών Οικονομιών και κοινωνιών.
- Η γενναία μείωση των εξοπλισμών και ο περιορισμός στο ελάχιστο των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων
- Η διατήρηση του Δημόσιου, κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας και η υπεράσπιση του Δημόσιου Χώρου από την Εμπορευματοποίηση
- Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας με ένα αειφόρο αναπτυξιακό σχέδιο που θα επενδύει στα συγκριτικά, γεωγραφικά και φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας.
Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι θέσεις μας. Όπως είναι κατανοητό δεν τις βάζουμε στο σύνολο για ψήφιση γιατί θεωρούμε πολιτικά πιο ισχυρή, μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε θετική κατεύθυνση.