-

-

23 Ιαν 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012, η Δημοτική παράταξη ΑΝΑΠΛΑΣΗ, έκανε ανακοίνωση, ερωτήσεις και επισημάνσεις που μπορείτε να δείτε παρακάτω.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1) Επειδή συγκροτήθηκε ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος και παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του απαράδεκτου περιφερειακού σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων για δημιουργία εργοστασίων καύσης συμμείκτων, που επιβαρύνει το περιβάλλον και υπερμεγεθύνει το κόστος διαχείρισης – χάριν συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων – είναι απαραίτητη η άμεση συζήτηση του θέματος της διαχείρισης απορριμμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάμε τη συζήτησή του στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μια που εκκρεμεί ως θέμα για ένα εξάμηνο.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(1) Αν έχει τεθεί σε εφεδρεία εργαζόμενη στο Δήμο ή σε Νομικό Πρόσωπό του και αν είναι στις προθέσεις της Διοίκησης να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία.

(2) Πότε θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο Ρυθμιστικό της Αθήνας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

(3) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Διοίκησης για το 15ο Σχολείο; Εγκαταλείπεται η προτεραιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και σχολικής στέγης; Ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της ολοκληρωμένης λειτουργίας του 7ου Δημοτικού σύμφωνα με το έγγραφο του συλλόγου των διδασκόντων; Είναι συμβατές με την παράλληλη λειτουργία του σχολείου οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ενηλίκων;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

(1) Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι δυστυχώς επαληθεύονται οι αντιρρήσεις μας για την κατάργηση των Νομικών Προσώπων και ιδιαίτερα της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η ανυπαρξία Δημοτικής Επιχείρησης στερεί από την πόλη τη δυνατότητα απασχόλησης 40-45 ατόμων για 27 μήνες, με πλήρη ασφάλιση και κανονικό μισθό, στο πρόγραμμα των 5.000 θέσεων για ανέργους 55-64 ετών του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 2639/9.11.2011). Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο μιας σειράς έως το 2020.

(2) Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι μετά τη λαθεμένη απόφασή σας για κατάργηση των Νομικών Προσώπων, επιβάλλεται άμεσα η λειτουργία ανά δομή και τομέα επιτροπών διαπαραταξιακών και με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και των χρηστών καθώς και των αντίστοιχων φορέων της πόλης π.χ. αθλητισμού, πολιτισμού, για τη δημοκρατική λειτουργία και τον κοινωνικό έλεγχο σε ευαίσθητες λειτουργικές τους δραστηριότητες.

(3) Στη συζήτηση του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Αθήνας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16.1.2012 στο Δημαρχείο Ιλίου με θέμα το Ρυθμιστικό και το Επιχειρησιακό της Περιφέρειας, επισημαίνουμε:

Α. Ότι επαληθεύονται οι εκτιμήσεις μας για το μετέωρο των έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας που αφορούν το Αιγάλεω, όπου σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Αντιπεριφερειάρχη, πιθανότητα χρηματοδότησης έχει μέσα στο 2012 μόνο ο 5ος Παιδικός Σταθμός, δίπλα στο Πατινάζ. Όλα τα άλλα έργα έχουν «σοβαρά» προβλήματα. (Βιοκλιματική παρέμβαση στη Θηβών, αγωγός ομβρίων στον Ελαιώνα, ανάπλαση Προύσσης και Αγίας Βαρβάρας, υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ στο κέντρο).

Β. την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για τον Ελαιώνα στο έγγραφο του ΑΣΔΑ, πράγμα που σημαίνει είτε απουσία παρέμβασης μας στον Σύνδεσμο είτε πλήρη αδυναμία επιρροής των επιλογών του από τη Διοίκηση του Δήμου μας, μια που και οι δύο αντιπρόσωποι της πόλης είναι μέλη της Διοίκησης.

Γ. Ότι οι γενικά σωστές (αν και ελλιπείς) προτάσεις που εξέφρασε ο κ. Δήμαρχος δεν υπήρξαν προϊόν κάποιας διαβούλευσης των συλλογικών αιρετών οργάνων του Δήμου, αλλά προεργασία μόνο των υπηρεσιών με τη Διοίκηση. Πέραν της προφανούς αδυναμίας εμπλουτισμού τους, το γεγονός μαρτυρά δυστυχώς και μια παρωχημένη μονοπαραταξιακή αντίληψη διοίκησης.