-

-

24 Ιαν 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013-01-24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ. Μπίρμπας τοποθετήθηκε για το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης τον Προϋπολογισμό 2013.

Κατ’ αρχήν θέλουμε να υπογραμμίσουμε την προσπάθεια των Υπηρεσιών παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που είχαν.
-          Είναι σαφές και το έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στην οικονομική Επιτροπή ότι πολιτικά τον καταψηφίζουμε και αυτό αφορά κατ’ αρχήν την κατηγορηματική αντίθεση μας στις κυβερνητικές αποφάσεις εφαρμογής των καταστροφικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών των μνημονίων που με σαφήνεια αποτυπώνονται σ’ αυτόν. Οι πολιτικές όμως που ξεκίνησαν με τον «Καλλικράτη» οδηγούν την Αυτοδιοίκηση, το τελευταίο ανάχωμα του κοινωνικού κράτους, σε διάλυση μέσα από το τρίπτυχο Απαγόρευση προσλήψεων – Συγχωνεύσεις/Μειώσεις/απολύσεις προσωπικού – δραματική συρρίκνωση των κρατικών πόρων επιχορήγησης (65% μείωση στην Αυτοδιοίκηση έναντι 32% μείωσης στον δημόσιο τομέα μεταξύ 2009 – 2012).
-          Αυτές οι αποφάσεις οδηγούν μαθηματικά στην υποβάθμιση της καθημερινής ζωής και του επιπέδου
κοινωνικών παροχών των πολιτών,  στην διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και την υπερφορολόγηση των τοπικών κοινωνιών. Πολιτικές που οφείλει άμεσα να ανατρέψει ένα μέτωπο Αυτοδιοίκησης – Εργαζομένων – Τοπικών κοινωνιών.
Για την κατανόηση των άμεσων επιπτώσεων που έχουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις στο δήμο μας, αρκεί κάποιος να συγκρίνει τους προϋπολογισμούς 2012 & 2013 «στο γράφημα απολύτων ποσών» της «κατάστασης δαπανών».
-          Την μείωση αμοιβών εξόδων προσωπικού κατά 2.200.000 €  και τώρα + 1.500.000 € από αστοχία της Διοίκησης (από 13.835.000 € σε 11.672.000 € και τελικά σε 10.172.000€)
-          Την μείωση των επενδύσεων κατά 4.250.000 € (από 9.430.000 € σε 5.170.000 €)
-          Την μείωση των κοινωνικών προνοιακών επιδομάτων και λοιπών μεταβιβάσεων κατά 16.500.000 € (από 64.900.000 € σε 48.300.000 €)
-          Αρνητικό στοιχείο επίσης η αύξηση των οφειλών παρελθόντων ετών περίπου 1.000.000 € (από 7.500.000 € σε 8.480.000 €)
-          Μόνο θετικό στοιχείο η μείωση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων κατά 2.200.000 € (από 3.721.000 € σε 1.501.000 €) λόγω της ευνοϊκής νομοθετικής ρύθμισης για τα δάνεια του Τ.Π.Δ., γεγονός που ελαφρύνει τις επιπτώσεις του υπερδανεισμού της προηγούμενης δημοτικής αρχής του κ. Καλογερόπουλου. Θα ήταν βέβαια ακόμα πιο ανακουφιστικό αν σ’ αυτήν την ρύθμιση έμπαιναν υποχρεώσεις προς την EUROBANK  που τόσο έχει ωφεληθεί από τις  «χαριστικές χρηματοδοτήσεις» στις δανειακές συμβάσεις και το PSI.
Είναι χαρακτηριστικό της κυβερνητικής μεθόδευσης παραπλάνησης, ο τρόπος κατάρτισης – καταγραφής των στοιχείων στο νέο προϋπολογισμό όπου δεν αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα αλλά τα διαμορφωθέντα του προηγούμενου έτους για να μην μπορεί να υπάρξει άμεση σύγκριση της υλοποίησης του προηγούμενου προϋπολογισμού.
Από την πολιτική τού «βλέποντας και κάνοντας»  στην πολιτική τού «μη βλέποντας και μειώνοντας».
Το 2013 προβλέπεται ακόμα χειρότερο από το 2012. Οι κοινωνικές δαπάνες είναι σχεδόν μηδενικές ενώ στον αέρα είναι ακόμα τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», «ΑΡΗΞΙΣ» κ.λπ.
Οι δε επενδύσεις είναι είδος προς εξαφάνιση, μόλις 8,5% του πραγματικού προϋπολογισμού (εκτός προνοιακών επιδομάτων) το 2012 και αντίστοιχο θα είναι το 2013 και αφορούν κυρίως  έργα συντήρησης και εργασίες αυτεπιστασίας των υπηρεσιών μας.
Ποιο είναι το μέλλον της πόλης μας; Γιατί το μέλλον της Αυτοδιοίκησης, αν δεν ανατραπούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις, το γνωρίζουμε.
Ονομάζεται «Επιτροπεία» δηλαδή Ελεγχόμενη Κρατική Τοπική Υπηρεσία. Κατά παράβαση του Συντάγματος  και εφαρμόζοντας το μεσοπρόθεσμο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή εκτός Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, έθεσε εκτός αναγκαιότητας για αποφάσεις της Επιτροπής του Παρατηρητηρίου ακόμα και τον ένα εκπρόσωπο που προβλεπόταν για την Αυτοδιοίκηση.
Το πώς οραματίζεται η μνημονιακή κυβέρνηση τους όρους της τοπικής ανάπτυξης φανερώνεται στην οδηγία Μηταράκη 10/12/2012 (πάλι σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου) όπου στο ελληνικό ΕΣΠΑ σε Κοινοπρακτικά Αναπτυξιακά Σχήματα για αξιοποίηση ενέργειας και διαχείριση απορριμμάτων οι Γερμανικοί ΟΤΑ και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις επιχορηγούνται ως ιδιώτες επενδυτές ενώ οι «πάμπλουτοι» Ελληνικοί ΟΤΑ και Δημ. Επιχειρήσεις αποκλείονται γιατί λογίζονται ως Δημόσιο.
Τέτοιες πολιτικές προσέλκυσης και ανάπτυξης επενδύσεων προωθούνται.
Η λαοπρόβλητη κυβέρνηση μας και το φιλολαϊκό οικονομικό επιτελείο έβγαλε εγκύκλιο στις 18/12/12 όπου δίνεται «δυνατότητα» ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για το 2013 στους ελλειμματικούς, λόγω περικοπών, ΟΤΑ με πρόσθεση ενός 30% στα εισπραχθέντα του 2012.
Σε Επιτροπεία βέβαια μπαίνεις αν σε 2 συνεχή τρίμηνα έχεις απόκλιση 10%, πράγμα σχεδόν βέβαιο με την ροή χρηματοδότησης, και Επιτροπεία σημαίνει Μνημόνιο 3, δηλαδή απολύσεις, μετακινήσεις, κατάργηση κοινωνικών παροχών, κατάργηση τεχνικού έργου, νέοι τοπικοί φόροι, εκποίηση δημοτικής περιουσίας. Αυτά δηλαδή που οδυνηρά βιώνουμε στο εθνικό επίπεδο.
Πώς να προϋπολογίσεις ουσιαστικά όταν στο 2013 στους συνταγματικά κατοχυρωμένους πόρους οι αναγραφόμενοι στον προϋπολογισμό υπολείπονται κατά 1.732.000.000 € σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, δίνεται βέβαια έκτακτη βοήθεια 400.000.000 €.
Σε τοπικό επίπεδο η μείωση καταγράφεται στους ΚΑΠ από τα 16.500.000 € του 2009 στα 12.500.000 € του 2011, τα 10.961.000 € του 2012 και φθάνουν στα 9.691.813 € του 2013 που συμπεριλαμβάνουν και την δόση του Δεκεμβρίου του 2012.
Υπάρχουν βέβαια και οι ευθύνες της διοίκησης.
Θέλω εδώ να επισημάνω ότι την επισφάλεια στον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού για τα 5.543.000 € που γίνονται 3.986.000 € και αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σας την είχαμε γνωστοποιήσει έγκαιρα και οφείλεται αποκλειστικά στην αδυναμία διαχείρισης σας και την κατάργηση των Νομικών Προσώπων χωρίς να ολοκληρώσετε τις απαραίτητες διαδικασίες. Η καθυστέρηση των 7 μηνών οδηγεί σε προβληματική καταγραφή ενός εκ των προτέρων ιδιαίτερα προβληματικού στην υλοποίησή του προϋπολογισμού.
Οι μειώσεις, αναγκαστικά πλέον σε μεγάλο βαθμό, στους κωδικούς των αποδοχών των εργαζομένων ελπίζουμε να μην έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα.
Είναι γνωστή άλλωστε η αδυναμία που έχετε τόσο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εναλλακτικών πολιτικών όπως η υποτονική αντίδραση σας στις καταστάσεις, η αδιαφορία για την ουσιαστική συμμετοχή και την ανάγκη κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της στις διαδικασίες του Δήμου. Απουσιάζει κάθε έννοια συμμετοχικού προϋπολογισμού, ουσιαστικής κοινωνικής διαβούλευσης και αυτό το πληρώνουμε ως πόλη.
Είναι φανερή η διαρκής μείωση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. Δείτε τις αποκλίσεις στα τέλη καθαριότητας, όμως δείτε και την προβληματική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, που έχουμε ήδη επισημάνει, στον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων, διαφημιστικών πινακίδων κ.λπ.
Και σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό απουσιάζει η διάθεση αλλαγής στην ροή των πραγμάτων που τονίσαμε και στην συζήτηση για τα τέλη.
- Στα δυνητικά τέλη απουσιάζει ακόμα και η εγγραφή για το τέλος περιβαλλοντικής βελτίωσης σε μεγάλες επιχειρήσεις και πολυκαταστήματα.
- Δεν υπάρχει πουθενά μελέτη αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας καθαριότητας και κατασκευής του τοπικού ΣΜΑ, για εξοικονόμηση Πόρων.
- Δεν προβλέπεται σαφώς καταγραφή των χρήσεων στον Ελαιώνα, μόνο μια αμυδρή αναφορά στο επιχειρησιακό.
- Δεν υπάρχει μελέτη επικαιροποίησης και αξιοποίησης των Βάσεων της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων, στα πλαίσια μιας μελέτης αναδιάρθρωσης των Τελών.
- Δεν υπάρχει μελέτη ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Άλσους.
-  Δεν υπάρχει σχεδιασμός επικαιροποίησης και εφαρμογής της υπάρχουσας μελέτης αξιοποίησης των υδατικών πόρων.
- Απουσιάζει ο σχεδιασμός αξιοποίησης της κοινωνίας της πληροφορίας και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ψηφιοποίησης των δικτύων και των έργων που έχουμε πραγματοποιήσει σαν Δήμος και άλλα πολλά.
- Θεωρούμε μικρό το ποσό εγγραφής των 25.000 € για τρόφιμα και λάθος την μη αναφορά-εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Θετικές οι αναφορές για καταγραφή της δημοτικής περιουσίας, θετική η τελική ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ καθώς και η προτεραιότητα, έστω και με Δάνειο, κατασκευής υποσταθμού ηλεκτρισμού και μηχανολογικό στο γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» για την αξιοποίησή του επιτέλους.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Είναι άψογο τεχνικά, πολιτικά όμως είναι ειλικρινά φοβερό. Αλήθεια, η κατάργηση των τριών ΚΕΠ συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών; Η κατάργηση των Νομικών Προσώπων, ακόμα και τώρα, θεωρείται οργανωτική καινοτομία; Αλήθεια, είστε τόσο ευχαριστημένοι από τις επιλογές σας και δηλώνετε ότι «πραγματοποιείτε πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν τη διοικητική οργάνωση του Δήμου και του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού»; Ειλικρινά το πιστεύετε; Συζητείστε τουλάχιστον μεταξύ σας. Τίποτε άλλο.

Αγαπητοί συνάδελφοι γι’ αυτό τονίζουμε την ανάγκη ανατροπής των μνημονιακών δεσμεύσεων, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ουσιαστική προοπτική.
Μέχρι τότε οφείλουμε να είμαστε ενεργοί συμμέτοχοι και αρωγοί στις δράσεις του Δήμου μας και των άλλων φορέων της πόλης για να μην είναι «κανένας μόνος του στην κρίση».
«Κοινωνικό Παντοπωλείο», να συγχαρούμε τους εθελοντές και τις εθελόντριες στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο», το «Αλληλέγγυο Φροντιστήριο», τα Δημοτικά Ιατρεία και των άλλων αλληλέγγυων δράσεων από Φορείς της πόλης.