-

-

29 Σεπ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20130929


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητοί συνδημότες,
Στα πλαίσια επικαιροποίησης του προηγούμενου προγράμματός μας, το οποίο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στο διαδίκτυο (anaplasiegaleo.blogspot.com), και επειδή πιστεύουμε βαθειά στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών στις αποφάσεις της εκάστοτε διοίκησης, θα θέλαμε και τη δική σας συμβολή στη διαμόρφωσή του και στις προτεραιότητες που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει η επόμενη δημοτική αρχή.

Παρακαλούμε απαντήστε, επωνύμως ή ανωνύμως, στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και στείλτε το ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στην παράταξή μας.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιερά οδός 286, 12243 Αιγάλεω (υπόψη Σ. Βασιλειάδη)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: stelva@embryopub.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ»ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σεπτέμβριος 2013
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η
Ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Δήμου στην νέα περίοδο (ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ)
α) Η ανάπτυξη των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και η βελτίωση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, «Βοήθεια στο Σπίτι», Δημοτικά Ιατρεία κ.λπ.)
β) Η καθαριότητα και το πράσινο
γ) Τα Δημοτικά Προγράμματα Αθλητισμού- Πολιτισμού
δ) Η ενίσχυση των συλλόγων Αθλητισμού- Πολιτισμού
ε) κάτι άλλο ……

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η
Πρέπει να επιβαρυνθούν με πρόσθετο δημοτικό τέλος τα πολυκαταστήματα, τα Super Market, οι μεγάλες βιομηχανίες και τράπεζες της περιοχής;
α) Ναι είναι κοινωνικά δίκαιο                                                    β) Όχι,  έχουν προβλήματα λόγω κρίσης 
γ) Μόνο (αναφέρετε………………………………………………….)    δ) δεν ξέρω δεν απαντώ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Σε πολλά σημεία της πόλης (πεζόδρομοι, πλατείες, κ.λπ.) υπάρχει κατάληψη χώρων από τα καταστήματα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος;
α) να δείξει ανοχή στα καταστήματα λόγω κρίσης, β) να εφαρμόσει το νόμο
γ) να προχωρήσει άμεσα στην αποξήλωση γιατί εμποδίζουν τη λειτουργία της πόλης και προσβάλουν την αισθητική
δ) να τα περιορίσει σημαντικά και να  …..
ε) δεν ξέρω δεν απαντώ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η
Πως αξιολογείτε τις υπηρεσίες του Δήμου (Βαθμολογήστε από 1 – 10)
α) Καθαριότητα      β) Πράσινο       γ) ΚΑΠΗ      δ) Β/Ν σταθμοί
ε) ΚΕΠ              στ) Τεχνική Υπηρεσία        ζ) Κοινωνική Υπηρεσία

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η
Συμφωνείτε με την άποψη ότι είναι αναγκαιότητα η δημιουργία συμμετοχικών θεσμών π.χ. συνελεύσεις γειτονιάς, συμμετοχικός προϋπολογισμός, δυνατότητα διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων για ζητήματα λειτουργίας της πόλης (μετά από 1000 υπογραφές δημοτών κατοίκων όταν αφορούν όλο τον Δήμο ή μετά από 300  υπογραφές δημοτών κατοίκων όταν αφορούν μία περιοχή);
α) Όχι είναι δουλειά των αιρετών οργάνων να αποφασίζουν
β) Ναι ενισχύουν την δημοκρατία και κάνουν ουσιαστικό τον κοινωνικό έλεγχο
γ) Είναι άνευ ουσίας χρονοβόρες διαδικασίες, περιττή ταλαιπωρία
δ) Δεν ξέρω / δεν απαντώ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η
Πιστεύετε ότι στον Δήμο μας υπάρχει:
1) Διαφθορά αιρετών;
α) Εκτεταμένη  β) Περιορισμένη  γ) Ασήμαντη  δ) Καθόλου  ε) Δεν ξέρω / δεν απαντώ
2) Διαφθορά υπαλλήλων;
α) Εκτεταμένη  β) Περιορισμένη  γ) Ασήμαντη  δ) Καθόλου  ε) Δεν ξέρω / δεν απαντώ
3) Πελατειακή – κομματική εξυπηρέτηση από αιρετούς;
α) Εκτεταμένη  β) Περιορισμένη  γ) Ασήμαντη  δ) Καθόλου  ε) Δεν ξέρω / δεν απαντώ
4) Πελατειακή – κομματική εξυπηρέτηση από υπαλλήλους;
α) Εκτεταμένη  β) Περιορισμένη  γ) Ασήμαντη  δ) Καθόλου  ε) Δεν ξέρω / δεν απαντώ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η
Είχατε ποτέ σε συναλλαγή σας με τον Δήμο:
1) Περίπτωση χρηματισμού από αιρετό;
α) Ποτέ  β) Πολλές φορές  γ) Μερικές φορές  δ) Μία φορά
2) Περίπτωση χρηματισμού υπαλλήλου;
α) Ποτέ  β) Πολλές φορές  γ) Μερικές φορές  δ) Μία φορά
3) Πελατειακή – κομματική εξυπηρέτηση από αιρετό;
α) Ποτέ  β) Πολλές φορές  γ) Μερικές φορές  δ) Μία φορά
4) Πελατειακή – κομματική εξυπηρέτηση από υπάλληλο;
α) Ποτέ  β) Πολλές φορές  γ) Μερικές φορές  δ) Μία φορά

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η
Η αυτοδιοίκηση έχει υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές κρατικών δαπανών (65-70%) από τις μνημονιακές πολιτικές, παρότι έχει το μικρότερο ποσοστό στις δημόσιες δαπάνες σε όλη την Ευρώπη. Διαλύονται τα νομικά πρόσωπα κοινωνικού χαρακτήρα και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό άμεσων ή έμμεσων απολύσεων. Ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας έχει υποστεί περικοπές 30-35%. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Αυτοδιοίκηση και τα όργανά της;
α) να δείξει ανοχή γιατί η χώρα έχει μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα
β) να διεκδικήσει τους αναλογούντες πόρους αγωνιστικά (νομικά, κινηματικά) σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους
γ) να διαμαρτυρηθεί έντονα και να διαπραγματευτεί καλύτερους όρους με την κυβέρνηση
δ) προτείνετε ……………………………………………………
ε) Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Γράψτε οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση, πρόταση, ερώτηση για όποιο γενικό ή ειδικό θέμα θέλετε