-

-

2 Δεκ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 1.12.2014

Στο Γενικό Συμβούλιο της 1ης Δεκεμβρίου έγινε απολογισμός της τρίμηνης διοίκησης του Δήμου, με ανάλυση σε κάθε επιμέρους τομέα δράσης, καθώς και συζήτηση επί του υπό κατάθεση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2015.