-

-

10 Μαΐ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 19:30 συνεδριάζουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα εκτός των άλλων και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω.