-

-

25 Οκτ 2021

 


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιστορικό

Στην Οικονομική Επιτροπή στις 12 Οκτώβρη η Διοίκηση Γκίκα προσήλθε με σχέδιο διατήρησης των δημοτικών τελών στο ίδιο ύψος (από το 2015). Η Ανάπλαση υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνει ο νέος νόμος (4515/18) για κλίμακα 1:10 και να μεταφερθούν στην ανώτερη κλίμακα τα πολυκαταστήματα και τα τύπου Mall διατηρώντας ως βάση το 1,10 ευρώ/ τμ για τις κατοικίες. Η Διοίκηση είπε ότι δεν έχει καταρχήν αντίρρηση αλλά θα διερευνήσει την νομική δυνατότητα. Στο ΔΣ στις 21/10 προσήλθε με πρόταση μοναδικής παρέμβασης τον δεκαπλασιασμό στην ανώτερη κατηγορία (με συμπερίληψη πολυκαταστημάτων και τύπου Mall). Παρέμβαση έκανε η ΕΒΕ Αιγάλεω με πρόταση που στάλθηκε στο ΔΣ και σε όλες τις παρατάξεις στις 21/10 που ζητούσε την μείωση κατά 50% στα μικρά καταστήματα.

Η Ανάπλαση κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης που ακολουθεί πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ (παρών η Λαϊκή Συσπείρωση).

Εισήγηση της Ανάπλασης στο Δημ. Συμβούλιο 21/10/2021

Κυρίες  και  Κύριοι  Συνάδελφοι,

Στα ανταποδοτικά  τέλη αποτυπώνεται η φιλοσοφία  του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με την άσκηση Τοπικής Δημοσιονομικής  Πολιτικής, έχοντας την δυνατότητα  διαμόρφωσής τους σε κλίμακα 1:10 μετά τον Ν. 4555/18 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ έναντι του 1:5 Ν.352/10 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  μπορούμε σε 7 κατηγορίες να δείξουμε πως κατανέμουμε το βάρος, των αναγκαίων και απαιτούμενων εξόδων της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ποιοι επιβαρύνονται  περισσότερο, αν είναι δίκαιη η κατανομή.

Τα έξοδα από τα τέλη απαιτείται να είναι ευθέως ανταποδοτικά.

Ο Δήμος Αιγάλεω μετά μια μικρή μείωση (5%) που  επιβάλαμε από 1,17 €/τμ ετήσια για την κατοικία  και 3,42 €/τμ αντίστοιχα για τα καταστήματα, ως Διοίκηση το 2015, είναι  στο 1,10€/τ.μ. για κατοικίες και 3,30€/τμ για καταστήματα έως 151τμ. και έτσι διαμορφώθηκε η μικρότερη τιμή χρέωσης σε σχέση με τους όμορους δήμους, η δεύτερη εντός λεκανοπεδίου μετά τον Δήμο Ταύρου 1,04€/τ.μ.

Παράλληλα με κλίμακα 1:5 δηλαδή με 5.50€ στην ανώτερη κατηγορία μεταφέρθηκαν σ΄αυτήν και άλλες κατηγοριών (Super Market, Τράπεζες).

Ως Παράταξη είχαμε τονίσει και το 2019, αλλά και το 2020 ότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την Νέα Κλίμακα σε κάποιες κατηγορίες. Λόγω της πανδημίας αποδεχθήκαμε την διατήρηση στα ίδια επίπεδα, θεωρώντας ότι η κατανομή ήταν σχετικά δίκαιη και τα τέλη στα νοικοκυριά και στις μικρές Επιχειρήσεις και καταστήματα  χαμηλά.

Εδώ να τονίσουμε ότι δεν κατορθώσαμε να κάνουμε μια αναλυτική μελέτη, κάτι που οφείλεται και σε αντικειμενικές λειτουργικές  αδυναμίες της Υπηρεσίας Οικονομικών αλλά και σε Νομοθετική απαγόρευση διασταύρωσης στοιχείων από διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις  του Δημοσίου, κάτι  που έγινε δυνατό το 2019 μετά το τέλος των μνημονίων.

Θυμίζω ότι συμμετείχαμε  σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Ε.Ι.Ε. με τον ΟΑΕΔ για άμεση καταγραφή των τοπικών αναγκών σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα. Αν ολοκληρωνόταν από την σημερινή Κυβέρνηση, θα μας επέτρεπε να έχουμε ακριβή εικόνα των υφιστάμενων χρήσεων,  με δυνατότητα ακόμα και  παρακολούθησης  της όψης τους από Google Earth. Σε διασύνδεση δε που προέβλεπε και με τις άλλες λειτουργικές βάσεις του Δημοσίου (Taxis, Κτηματολόγιο, Μητρώο Επιχ/σεων κλπ.), θα είχαμε σαφή εικόνα μεγέθους χρήσεων και λειτουργιών στον Δήμο μας.

Αυτό  προτείναμε να  συμπεριληφθεί σήμερα στον κωδικό τροποποίησης για το GIS(Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών) του Δήμου στο θέμα  της Αναμόρφωσης. 

Όμως ποια είναι σήμερα η οικονομική αποτύπωση στον Δήμο σε σχέση με τα ανταποδοτικά τέλη ;

Έλλειμμα 2020 – 940. 343 €

Έλλειμμα 2021 – 917 . 650 €

Τι σημαίνει αυτό κ.κ. Συνάδελφοι ότι σε μία περίοδο αυξημένων κοινωνικών αναγκών εμείς αφαιρούμε απαραίτητους  πόρους για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και βελτίωσης υποδομών για να χρηματοδοτήσουμε την καθαριότητα που όφειλε να είναι ανταποδοτική . Ταυτόχρονα έχουμε αντικειμενικά διεύρυνση λόγω  πανδημίας, της αρνητικής απόδοσης από την κυβέρνησή των θεσμοθετημένων πόρων ( 23 Δις € μείωση λέει η ΚΕΔΕ την περίοδο 2011-2019 και μόνο από το καλάθι των ΚΑΠ προϋπολογίζονται λιγότερα 550 εκ. € το 2022). Απαιτείται πέρα από την αναγκαία διεκδίκηση των παρακρατηθέντων να έχουμε αύξηση των εσόδων της καθαριότητας.

Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα έχει κοινωνικά δίκαιο πρόσημο και μεταφέρει τις δαπάνες στην μεριά των μεγάλων επιχειρήσεων και των οχλουσών λειτουργιών ,  αντιμετωπίζει το πρόβλημα με κοινωνική μεροληψία και επιβαρύνει το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χρήσεων.

Έτσι διατηρεί ως βάση το χαμηλό της κατοικίας στο 1.10 €/τμ, 

  • μειώνει 10% από 3.30€/τ.μ. σε 3.00€/τμ την χρέωση για καταστήματα έως 151 τ.μ.
  • ενοποιεί τα καταστήματα από 151τ.μ. στο 3.42€/τμ  (σήμερα 2,05€/τμ > 6000 τμ) 

Από την κατηγορία αυτή αφαιρεί τα πολυκαταστήματα και τα τύπου MALL που τα μεταφέρει στην ανώτερη κατηγορία που όπως θα δείτε διαμορφώνεται στα 8,80€/τμ με κλίμακα 1:8

Ενοποιεί και τις Βιομηχανίες στο 3,66€/τμ (σήμερα 2.30€/τμ > 6000 τμ ) 

Και στην ανώτερη κατηγορία 1:8  (8,80 €/τμ) Θυμίζουμε ότι μεταφέρονται από την 1:5 (5,50 €/τμ) Τράπεζες, Super Market, Σκραπ – Μπετόν και Πολυκαταστήματα τύπου MALL.

Στον Ειδικό Συντελεστή ακάλυπτου χώρου.

Ενοποιούμε τον Συντελεστή στο 2,48 €/τμ. για καταστήματα και Επιχειρήσεις (Σήμερα 0,74€/τμ για τα > 6000 τ.μ.) και στο Σκραπ-Μπετόν  στο 5,50€/τμ (σήμερα 3,30€/τμ >6000 τμ).

Από την πρόταση μας προκύπτει περίπου 300.000€ μείωση από την ελάφρυνση 0,30€/τμ στα Καταστήματα έως 151 τ.μ.

Αναμένουμε όμως μια αύξηση ~1.200.000€ από τις ανακατανομές  όπου αν προστεθούν και ~200.000€, όπως υπολογίζει η Υπηρεσία, από την αύξηση κατά 149.000τμ από τις νέες δηλώσεις για τα τ.μ.

Έτσι ισοσκελίζουμε και απελευθερώνουμε  πόρους.  Αν δε υπάρξει  πλεόνασμα, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε προσλήψεις και αγορά εξοπλισμού, πέραν της παροχής  μεγαλύτερων διευκολύνσεων σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Αφήνουμε τελευταίο γιατί το απευχόμαστε και διεκδικούμε την ακύρωση του, ότι μετά την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την δυνατότητα επιβολής Δημοτικών τελών  στο μέλλον, μάλλον θα έχουμε την ευχέρεια δικαιότερης κατανομής με περαιτέρω ελάφρυνση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.,