-

-

1 Μαρ 2022

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

Με δεδομένη την διεκδίκηση της ουσιαστικής αποκέντρωσης, και της αποδοσης των αναγκαίων πόρων  στην Αυτοδιοίκηση

 

        Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας Υπηρεσιών, σταθερές σχέσεις εργασίας, πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους.

       Φραγμό στην ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας – σύμφωνα με τους στόχους του ΤΣΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων) με επίκεντρο την πρόληψη και ανακύκλωση.

       Πολιτικά άλλο εργολαβία προγραμματισμένη και ελεγχόμενη από τις Υπηρεσίες του Δήμου και άλλο παραχώρηση τομέων σε ιδιώτες π.χ. Καθαριότητα, Πράσινο κλπ.

 

        Υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου, αντίσταση στην καταπάτησή του, πολιτική ελέγχου και προστίμων (καταλήψεις πεζοδρόμων - πλατειών από επιχειρήσεις, ανεξέλεγκτο parking, πινακίδες κλπ.)

 

        Αγορές γης, προγραμματισμός επέκτασης του δημόσιου χώρου.

 

        Προσπάθεια ενίσχυσης του ποσοστού κοινωνικών δαπανών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικά Ιατρεία, αύξηση ορίου απαλλαγών με στόχο σταδιακά, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, την καθολικότητα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις δράσεις και υπηρεσίες, σε παιδικούς σταθμούς, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.)

 

        Διατήρηση χαμηλής τιμής επιβάρυνσης σε κατοικία – μικρές επιχειρήσεις, στην πολιτική ανταποδοτικών τελών, με δέσμευση να διατηρήσουμε τη χαμηλότερη επιβάρυνση από τους όμορους Δήμους.

 

        Ανθρωπιστική αντιμετώπιση στο προσφυγικό / μεταναστευτικό.

 

        Συμφωνία σε Τεχνικό Πρόγραμμα και στη λειτουργική αναδιάρθρωση με ενίσχυση των υπηρεσιών έχοντας στόχο, τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πόλης σε έναν Ψηφιακό Δήμο.

 

        Διεύρυνση των συμμετοχικών θεσμών των πολιτών (Διαβουλεύσεις, Τοπικά Συμβούλια, Τοπικά δημοψηφίσματα κλπ.)

 

        Στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας, της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων και της Ποιοτικής Εργασίας και Επιχειρηματικότητας.

 

        Ενίσχυση συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γεωπονικό, ΕΜΠ, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

 

        Εξωστρέφεια, διεθνείς σχέσεις, αδελφοποιήσεις, υποστήριξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών σχολείων και συλλόγων της πόλης.

 

 

        Συλλογικός τρόπος διοίκησης – Δημοκρατική Λειτουργία των Δημοτικών Οργάνων και Επιτροπών.