-

-

19 Μαρ 2008

2° FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Κ.Ο.)

ΑΘΗΝΑ 17/3/2008


Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2ο FORUM της Κοινωνικής Οικονομίας, δράση στα πλαίσια της Α.Σ. EQUAL «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και η ΚΕΔΚΕ.
Στην συνάντηση συμμετείχαν περί τους 70 (εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, Υπουργείων, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΜΚΟ, ΣΕΒ, ΟΚΕ, Διαχειριστικές Αρχές, Ερευνητές, Πανεπιστημιακοί, ο Πρόεδρος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων κλπ).
Την έναρξη κήρυξαν ο Πρόεδρος του ΕΚΚΕ καθηγητής Ι. Σακέλλης, και ο κος Σίμος Δανιηλίδης μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Συκεών (ο χαιρετισμός επισυνάπτεται).
Στις χαρακτηριστικές στιγμές της συνάντησης, η παρέμβαση του Μανόλη Γλέζου για την ανάγκη εφαρμογής των Συνταγματικών Αρχών της Διοικητικής και Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το συμμετοχικό πείραμα της Απειράθου και την ανάγκη ύπαρξης Δημοτικής Τράπεζας που θα τροφοδοτεί την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση. Ζήτησε δε την ύπαρξη πιλοτικών εφαρμογών της Κ.Ο.
Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε για την Διακήρυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα (πλαίσιο αρχών) από το πάνελ:
ο κος Σακέλλης (ΕΚΚΕ) αναφέρθηκε στον πρωταρχικό στόχο που πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και ο συνδυασμός ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, με την αλληλέγγυα ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική Υποστήριξη.
Ο καθηγητής Γιαννουλάτος (Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης), τόνισε την ανάγκη σαφών ενδιάμεσων στόχων, την υπέρβαση των απλοϊκοτήτων της ανταγωνιστικής αγοράς και της ανάγκης πολύπλοκης προσέγγισης της ανάπτυξης τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη συμπαράστασης των κοινωνικών φορέων, για να μην εξαφανισθούν οι οραματικές προσεγγίσεις, που δεν πρέπει να περιορίζουν όμως την ανάπτυξη της ελευθερίας όλων των κοινωνικών εταίρων.
Ο κος Μαΐστρος, αναφέρθηκε στην απόπειρα θεσμοθέτησης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων την δεκαετία του ΄80 ως κοινωνικών επιχειρήσεων, την αβελτηρία των θεσμικού περιβάλλοντος, την ανάγκη «αριστοκρατικής» προσέγγισης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην αρχή - ως πιλοτική εφαρμογή σε ελεγχόμενο περιβάλλον – αποφεύγοντας, την προσέγγιση «θερμοκηπίου» που οδήγησε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε τέλμα όσο και τους «άσχετους» που θα προσπάθησαν να καρπωθούν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Τόνισε την ανάγκη αναγνώρισης και καταξίωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων από τις τοπικές κοινωνίες, την ανάγκη συγκρότησης επιχειρησιακού σχεδίου για την Κ.Ο. ,με διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Συμφώνησε με την ανάγκη πιλοτικών εφαρμογών, ενώ αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που έζησε στην προσπάθεια δημιουργίας Δημοτικής Τράπεζας .
Ο κος Μπίρμπας (ΚΕΔΚΕ) τόνισε την ανάγκη καταγραφής της χωρικής προσέγγισης στοχεύοντας και στη χωρική συνοχή, την αναγκαία προσαρμογή της στη γεωμορφολογία της χώρας, στην αποσαφήνιση της συμπληρωματικότητας της Κ.Ο. και όχι υποκατάστασης του κράτους και των δημοσίων ευθυνών, την ανάδειξη της τοπικής και περιφερειακής διάστασης και της αναγκαιότητας μιας άλλης διοικητικής διάρθρωσης με στόχο την αποκέντρωση (θεσμική και φορολογική). Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία ενεργοποίησης των τοπικών αρχών για την προώθηση της κοινωνικής εταιρικότητας. Επεσήμανε τον κίνδυνο κρατικοποίησης της κοινωνικής οικονομίας και την ανάγκη θεσμικής θωράκισης της.
Η κα Πούτου (Μ.Κ.Ο.από την πρώτυπη «ΑΡΣΗ») επεσήμανε την ανάγκη σαφούς καταγραφής των αρχών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την ανάγκη να ξαναθυμηθούμε τους κοινωνικούς στόχους του Συντάγματος, την καταπολέμηση της φτώχειας, την υπεράσπιση των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και δικαιωμάτων, την προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας ζωής και κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της Κοινωνικής Οικονομίας και ως εργαλείου υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην συρρίκνωση που υφίσταται από αδιαφανείς λειτουργίες και συμπεριφορές.
Η κα Στάϊκου από την διαχειριστική αρχή της Equal (υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου) προσυπόγραψε τις κατευθύνσεις της Διακήρυξης, τόνισε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας για την αποτύπωση αρχών και πλαισίου.
Αναφέρθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής στο Forum όλων των εταίρων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη Εθνικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου ανάπτυξης της Κ.Ο.
Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν ξεχώρισαν της κας Ζένου (Διαχειριστική Αρχή ΥΠΟΙΟ), συμφωνώντας με τις προσεγγίσεις του πάνελ αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος με αρχές και κανόνες, καταγεγραμμένη μεθοδολογία και ουσιαστική αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων.
Ο καθηγητής κος Φακιολάς (ΕΚΚΕ-Πάντειο) αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάδειξης της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής οικονομίας στην κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών και την υπεροχή της απέναντι στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα.
Ο κος Φεγγίτης (ΕΕΤΑΑ – Συντονιστής ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) αναφέρθηκε στον αυτοπροσδιορισμό της Κ.Ο., την τοπική προτεραιότητα και την ανάδειξη της άλλης ποιότητας, προϊόντος – παραγωγικές σχέσεις – κοινωνική συμμετοχή , επανεπενδύσης του κέρδους που χαρακτηρίζει τη κοινωνική οικονομία.
Ο κος Αλεξάκης (Διαχειριστική Αρχή Υπ. Απασχόλησης) αναφέρθηκε στις διακριτές αρχές της, την σύνδεσή τους με την χάρτα θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Νίκαιας, την ανάγκη αποτύπωσης των όρων επικουρικότητα – συνυπευθυνότητα.
Στον δεύτερο κύκλο, σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και την οικονομική λειτουργία της Κοινωνικής Επιχείρησης .
Ο κος Ζιώμας (ΕΚΚΕ) αναφέρθηκε στην πρόταση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου για την Κοινωνική Επιχείρηση Περιορισμένης Ευθύνης ΚΟΙΝΕΠΕ ως ΝΠΙΔ μορφής συνεταιρισμού. Ανέφερε την κατηγοριοποίηση σε τρία νέα είδη → ΚΟΙΝΕΠΕ – Κοινωνικής Φροντίδας – Κοινωνικής Ένταξης – Συλλογικού Σκοπού και ενός υπάρχοντος ΚΟΙΣΠΕ (Ψυχ. Υγεία) (την ολοκληρωμένη πρόταση του θεσμικού όσο και του οικονομικού πλαισίου θα έχετε μετά την οριστικοποίηση της τον Ιούνη του 2008 από το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο) περιέγραψε την μορφή, τον αριθμό των μελών την λειτουργία ένα μέλος – μια ψήφος, την διατήρηση και απασχόληση ενός ποσοστού σταθερά απασχολούμενου προσωπικού και μελών, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Ο κος Χατζαντώνης (ΕΚΚΕ) αναφέρθηκε στο οικονομικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχείρησης και τις θεσμικές αλλαγές που επιβάλλονται στις Δημόσιες Συμβάσεις. Στο μοντέλο των Τοπικών Συμφώνων για την απασχόληση για την απασχόληση των Κ.Ο., την συμπληρωματικότητα της και την ανάγκη συνεργασίας με κράτος και ιδιώτες. Τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής της Οδηγίας 18/2004, όπου επιτρέπει την ύπαρξη κοινωνικών ρητρών στα κριτήρια επιλογής και υλοποίηση Δημοσίων Έργων, γεγονός που προϋποθέτει αλλαγή του Π.Δ. 60/2007 την θέσπιση δυνατότητας χρηματοδότησης των φορέων είτε άμεσα είτε έμμεσα (π.χ. κοινωνικές διατακτικές).
Επεσήμανε κινδύνους και περιορισμούς που προτείνει η μελέτη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου για την μη καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων.
Τέλος ο κος Κικιλιάς (ΕΚΚΕ), εισηγήθηκε μοντέλο στήριξης κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και επιχειρήσεων κοινωνικού σκοπού που ονομάζεται ΔΕΚΑ (Δελτίο Κοινωνικής Απασχόλησης). Προβλέπεται σύστημα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, προώθησης στην απασχόληση και στήριξη για διατήρηση στις θέσεις εργασίας, πληθυσμού ευάλωτων κοινωνικά.
Ακολούθησε συζήτηση και «εκλογή» συντονιστικού για την λειτουργία και διεύρυνση του Forum.
Δημήτρης ΜΠΙΡΜΠΑΣ
19/3/2008