-

-

18 Μαΐ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 20-4-2010
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Της αριθμ. 89 πράξεως Συζήτηση και λήψη ψηφίσματος για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση στην περιοχή του ΕΛΑΙΩΝΑ.
Η πρόσκληση δόθηκε την 16-4-20
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1)Δ.Αθανασιάδου, 2)Χ.Αρβανίτης, 3)Α.Αρετάκη-Ντεντοράκη, 4)Ν.Αρετάκης 5)Ε.Ασλανίδου, 6)Ι.Γκίκας, 7)Δ.Γονιδάκης, 8)Γ.Γραμμένος, 9)Ε.Δράκου (παρούσα από το 1ο θέμα της Η.Δ.), 10)Χρ.Ζαχαροπούλου–Γιαννουλάτου, 11)Ν.Ζώτος, 12)Γ.Καραχάλιος, 13)Χ.Καρδαράς, 14)Ι.Κληρονόμος (παρών από το 3ο θέμα της Η.Δ.), 15)Π.Κοκάκης, 16)Δ.Κορμπά, 17)Γ.Κοσμίδης, 18)Π.Μανδραφλής, 19)Κλ.Μαυροθαλασσίτου (παρούσα από το 1ο θέμα της Η.Δ.), 20)Π.Μερκουράκη-Νικολούδη, 21)Δ.Μηλιώνη-Πακτίτη 22)Δ.Μπίρμπας, 23)Δ.Μπογράκος, 24)Σ.Σαμόλης, 25)Π.Σαντζαρίδης, 26)Λ.Σκλαβούνος, 27)Π.Σπηλιόπουλος, 28)Ν.Τσιναρίδου – Μαυρίδου (παρούσα από το 1ο θέμα της Η.Δ.), 29)Φ.Χρυσούλας
ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1) Θ.Βουτσινάς, 2)Χρ.Κοπιτσή
ήτοι επί συνόλου (33) μελών, παρόντες επί του θέματος (31).
Ο κ. Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.πρωτ. 19300/16-4-2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο 19ο θέμα της Η.Δ. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μπίρμπας του Συνδυασμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισμα που αφορά στην περιοχή του «ΕΛΑΙΩΝΑ».
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει για την έγκριση η μη του ανωτέρω ψηφίσματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο,
ΑΠΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ε γ κ ρ ί ν ε ι το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω εκφράζει την ριζική αντίθεσή του στη διαφαινόμενη πρόταση της Υπουργού κας Μπιρμπίλη για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την κατασκευή εμπορικών κέντρων «τύπου Mall» στην περιοχή του Ελαιώνα, σε συνδυασμό με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει επίσης την αντίθεση του σε κάθε ενέργεια που ανατρέπει το ισοζύγιο πρασίνου, αυξάνει τον συντελεστή δόμησης και την τσιμεντοποίηση στην περιοχή.
Απαιτεί από την κυβέρνηση να απαλλοτριώσει άμεσα τους κοινόχρηστους χώρους του Ελαιώνα και να εισπράξει η ίδια την εισφορά σε χρήμα ώστε να διασφαλισθούν σήμερα οι αναγκαίοι για το Λεκανοπέδιο χώροι.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Π. Σαντζαρίδης και Ν. Ζώτος) του Συνδυασμού «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» μειοψηφούντες δεν εγκρίνουν το ανωτέρω ψήφισμα και καταθέτουν δικό τους.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Χ.Καρδαράς, Ν.Αρετάκης, Ε.Δράκου, Π.Κοκάκης, Λ.Σκλαβούνος, Ν. Τσιναρίδου-Μαυρίδου, Π.Σπηλιόπουλος) του Συνδυασμού «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» δήλωσαν «ΑΠΟΧΗ» διότι η «πρόταση» του Υπουργείου δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφές)
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ 23-4-2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ