-

-

9 Φεβ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012-02-09

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012, η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννα Χριστόγλου της παράταξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ, έκανε τις παρακάτω ερωτήσεις.

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(1) Μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο και την αποστολή στα σχολεία της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜ και Θρησκευμάτων 10112/Δ4 30.1.2012 με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους 2012-2013» με την οποία οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας μέχρι 10.2.2012 καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια ώστε να γνωμοδοτήσουν έγκαιρα πριν τις 24.2.2012, έχει υποβληθεί έγγραφη πρόταση προς το Δήμο για ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμό σχολικών μονάδων του Δήμου μας;


(2) Πληροφορηθήκαμε ότι βγήκε στην τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Κουμέντος και είπε ότι ζητάει το κτίριο του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Αιγάλεω για να στεγάσει Διοικητικές Υπηρεσίες, Σχολικούς Συμβούλους κ.λπ. της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας και ο Δήμος δεν παραχωρεί το κτίριο.

Υπάρχει αίτημα εγγράφως ή προφορικά για χρήση του 15ου Δημοτικού Σχολείου από τους ανωτέρω προαναφερόμενους; και αν υπάρχει τέτοιο γιατί δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο;