-

-

15 Μαρ 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

15-3-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω μετά από εισήγησή μας, διαμόρφωσε κατά πλειοψηφία το ακόλουθο ψήφισμα. Το ψήφισμα δεν ψηφίστηκε από την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης που κατέβασε ξεχωριστή πλατφόρμα και με σημαντική διαφωνία τη θέση της για χωροθέτηση χώρων επεξεργασίας των απορριμμάτων της Αττικής εκτός Αττικής και της παράταξης Σύγχρονο Ανθρώπινο Αιγάλεω (Καλογερόπουλος) που διαφώνησε στον αποκλεισμό της δυνατότητας καύσης συμμείκτων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω εκφράζει τη ριζική αντίθεση του στο σχεδιασμό κατασκευής των Γιγαντιαίων Εργοστασίων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, καύσης σύμμεικτων, με τεράστιες, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τη φύση και τους πολίτες. Προτείνει στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με δεδομένο το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για την υλοποίηση μιας εναλλακτικής πρότασης που θα στηρίζεται:

Στην πρόληψη, το διαχωρισμό στην πηγή, την ανακύκλωση, την ανάκτηση υλικών, την κομποστοποίηση των οργανικών, την τελική εναπόθεση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τον αναγκαίο αειφόρο σχεδιασμό και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.

Συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ζητά από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) άμεση σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων.»