-

-

15 Νοε 2014

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 14/11/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ιερά Οδός 364 και Κάλβου
     ΤΚ 122 43 Αιγάλεω


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Είναι σε όλους γνωστό ότι, οι ακραία νεοφιλελεύθερες  μνημονιακές  πολιτικές της συγκυβέρνησης έχουν οδηγήσει τις κοινωνίες της Αυτοδιοίκησης σε  απόγνωση.

Εκφράζοντας την θέλησή μας, στα πλαίσια και των προεκλογικών μας δεσμεύσεων,  στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν ώστε οι Δημότες μας  να μην πιεστούν οικονομικά  αλλά και ο Δήμος να λειτουργήσει, προτείνουμε να υπάρξει μείωση των τελών στις εξής κατηγορίες:

α) των κατοικιών από 1,17€ σε 1,10€ και
β)  των καταστημάτων  έως  150τμ  από 3,42€ σε 3,30€
 Η συνολική μείωση εισπράξεων είναι 213.386€.

Οι εν λόγω διαφορές που θα προκύψουν,  θα καλυφθούν με τα έσοδα από την προσπάθεια που κάνουμε εκσυγχονίζοντας και αναδιοργανώνοντας την υπηρεσία της καθαριότητας (μείωση περιφερειών ΣΜΑ, την  μηχανογράφηση προμηθειών και ανταλλακτικών, την αξιοποίηση εξοπλισμού και την διαμόρφωση αναγκαίων υποδομών), παράλληλα με την εμβαδομέτρηση της εκτός σχεδίου περιοχής και την αναπροσαρμογή στις δηλώσεις φόρου κατοικίας, καθώς επίσης  και στην επιβολή τελών διέλευσης δικτύων αξιοποιώντας πρόσφατες νομικές αποφάσεις.

Επί πρόσθετα θα βοηθηθούμε και από την εφαρμογή του τέλους περιβαλλοντολογικής βελτίωσης  (Νόμος 1828/89 άρθρο 25 παρ. 14), με πόρους για την λειτουργικότητα του εξοπλισμού αλλά και την προμήθεια υλικών.

Μετά από πιέσεις μας σε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις, παραλάβαμε τα  δεδομένα  της  Δ.Ε.Η,  και για πρώτη φορά πήραμε δισκέτα τον 9ο/2013 και για δεύτερη τον 9ο/2014. Αξιοποιώντας τα σε πρώτη φάση, μόνο μηχανογραφικά, διαπιστώσαμε “προκύπτουσες παραλήψεις αποδόσεων της Δ.Ε.Η”, οι οποίες και τελούν υπό διερεύνηση από τις υπηρεσίες μας. Θεωρούμε ότι σίγουρα θα προκύψουν οικονομικές αποδόσεις στον Δήμο.

Όλα αυτά εκ πρώτης, μας δίδουν δυνατότητα να υλοποιήσουμε τις προγραμματικές μας προτάσεις, για προσπάθεια μείωσης τελών, θεωρούμε και με την συμφωνία όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος τροποποιώντας την υπ’ αριθμ. 379/07.11.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αξιοποιώντας την νομοθεσία (εγκύκλιος Δ28. Οικ.14586/1107, Κ.Υ.Α 13491/2006 ΦΕΚ 1747/2006 τ.Β΄), θα εξαντλήσουμε την δυνατότητα έκπτωσης σε πολύτεκνους, ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και οικονομικά απόρους, προσθέτοντας στην παράγραφο Β που καθορίζει την ομάδα των οικονομικά απόρων, εκτός του βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας  και «αυτούς που έχουν εισόδημα οικογενειακό που δεν υπερβαίνει 6.000€ και 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος της», τροποποιώντας αντίστοιχα και τα απαιτούμε δικαιολογητικά.

Στην ως άνω κατηγορία περιλαμβάνονται περίπου 500 άτομα που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ήδη 700 άτομα τυγχάνουν της απαλλαγής, λιγότερα των όσων είχαν προβλεφθεί αρχικά.

Θα θέλαμε να μειώσουμε τα τέλη και σε άλλες κατηγορίες, με εισοδηματικά κριτήρια, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι μικροεπιχειρηματίες και άλλες ευάλωτες κοινωνικών ομάδες, όμως δεν είναι δυνατόν γιατί πρέπει αυτά να διεκδικηθούν σε κεντρικό επίπεδο, με αλλαγή νομοθεσία. Εμείς θα συμβάλλουμε με κάθε προσπάθεια γι’ αυτό.