-

-

22 Ιουν 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αιγάλεω 22/6/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ιερά Οδός 364 και Κάλβου
ΤΚ 122 43 Αιγάλεω

                                                                                    Προς εφημερίδα: «Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εφημερίδα σας στην ηλεκτρονική της έκδοση, δημοσίευσε άρθρο με τίτλο
 < Εξώδικος συμβιβασμός με εργαζόμενους… για το γάλα > που το περιεχόμενό  του δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σύγχυση για την παρούσα διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω.
 Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται επιλεκτικά στοιχεία της συζήτησης – απόφασης 119/28-5-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:7ΑΩΣΩ6Ν-ΠΟΧ, και
δημιουργείται η εντύπωση ότι η αγωγή αφορά την διοίκηση του Δ. Μπίρμπα.
Προς αποκατάσταση της αντικειμενικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των αναγνωστών σας , το θέμα έχει ως έξης: 
1.     Οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν με αγωγή τους το έτος 2012 το γάλα που δεν δόθηκε και αφορούσε την χρονική περίοδο 1-3-2011 έως 31-12-2011  που την ευθύνη είχε η διοίκηση του Χ. Καρδαρά.
2.     Το ποσό που ήταν απαιτητό από τους εργαζόμενους 96.929,00€ καταβλήθηκε το Μάιο του 2015.
3.     Οι 4 καθαρίστριες που αναφέρονται στην συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. 119/28-5-2015 από παράληψη της υπηρεσίας δεν συμπεριλήφθησαν στους δικαιούχους ενώ η αγωγή τους (4491/2012) είχε κατατεθεί μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μετά από αίτησή τους στις 12-5-2015 διαπιστώθηκε το λάθος και  τακτοποιείται  η εκκρεμότητα συνολικού ποσού 1220€ (305€ σε κάθε μία ).
4.     Όσο για την παραπομπή του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή (78/21-3-2014) στο Δημοτικό Συμβούλιο (147/30-6-2014) ήταν εκ του νόμου απαραίτητη για να είναι σύννομη η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 περ. ιδ του ν. 3852/2010.
Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση εκ μέρους της Εφημερίδα σας γιατί δυστυχώς χρησιμοποιούνται και αναπαράγονται άρθρα με προεκτάσεις που παραποιούν την αλήθεια με μοναδική αναφορά στο δικό σας δημοσίευμα.
Ελπίζουμε να δημοσιευθεί το παρόν δελτίο τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι αναγνώστες σας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ