-

-

3 Ιουν 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 11.6.2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Όπως είναι γνωστό, η Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί από τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές τις μεγαλύτερες απώλειες από οποιονδήποτε άλλον τομέα του Δημοσίου, -65% από το 2010. Οι επιχορηγήσεις δε των Δήμων για τα σχολεία έχουν περικοπεί κατά 64%. Οι διαρκείς πολιτικές λιτότητας και μείωσης των δημοσίων δαπανών επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τη θέση της.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη γήρανση των κτιριακών υποδομών και τη
γραφειοκρατική μέγγενη έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολείων. Παρά τον υπερδιπλασιασμό κατά τη διάρκεια της θητείας μας του ποσού των επιχορηγήσεων με ίδιους πόρους, με δεδομένα τα ισχνά οικονομικά μας, και παρά την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (Φιλόδημος, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ κ.λπ.), κάτι που αποτυπώνεται στην αλληλογραφία και στους ετήσιους δημόσιους απολογισμούς μας, οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 5ο Δημοτικό που, αν και έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα έργων συντήρησης του Δήμου μας από το 2015 έως και σήμερα, παρά τη διαβεβαίωση από την ΚτΥΠ για την ένταξή του (μαζί με το 3ο Δημοτικό) -σύμφωνα με πρότασή μας από το 2015- στο πρόγραμμά της για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων, δεν έγινε δυνατό να αντιμετωπιστούν ριζικά τα προβλήματά του. Τα στοιχεία των υπηρεσιών σχετικά με το (ευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχημα οδηγούν μάλλον σε ανθρώπινο λάθος. Η έλλειψη πόρων, οι αγκυλώσεις της κεντρικής διοίκησης, οι διαχρονικές κυβερνητικές ολιγωρίες, το δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο, οι σεισμοί και στη συνέχεια η πανδημία συντέλεσαν στην αύξηση των προβλημάτων.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/04/2020 είχαμε καταθέσει ερώτηση όπου ζητούσαμε από τη Διοίκηση να μας δώσει αναλυτική απάντηση για τον προγραμματισμό της εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/05/2020 απαντήθηκε από τον κ. Δήμαρχο μόνο ως προς το σκέλος των σεισμοπλήκτων (1ο Γυμνάσιο- 7ο Δημοτικό – 11ο Δημοτικό και το συγκρότημα 17ο Δημοτικό, Ειδικό Δημοτικό, 15ο και 28ο Νηπιαγωγεία).

Επανερχόμαστε και ρωτάμε ξανά τη Διοίκηση να μας απαντήσει αναλυτικά σε ποιο στάδιο βρίσκονται,

Πρώτον οι τρέχουσες εργολαβίες (από τη θητεία μας) Φιλόδημος, αύλειοι χώροι, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και
Δεύτερον ο προγραμματισμός έργων και εργασιών συντήρησης από τον Δήμο συνολικά.

Τέλος ζητάμε από τη Διοίκηση να δημοσιοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την αλληλογραφία της με την ΚτΥΠ και το Υπουργείο, τόσο για τα σεισμόπληκτα όσο και για τις υπόλοιπες σχολικές υποδομές.

Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε και πάλι από τη Διοίκηση και το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβουν πρωτοβουλία από κοινού με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς για κινητοποίηση και διεκδίκηση από την κυβέρνηση -που ολιγωρεί χαρακτηριστικά- της επιτάχυνσης αποφάσεων και διαδικασιών και της υλοποίησης ενός γενναίου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο (Φιλόδημος/Τρίτσης, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.).