-

-

6 Νοε 2022

Πρόταση πλαισίου προγραμματικών κατευθύνσεων για μελλοντικές συγκλίσεις και συμφωνίες

 Πρόταση πλαισίου προγραμματικών κατευθύνσεων για μελλοντικές συγκλίσεις και συμφωνίες

Έναν χρόνο πριν τις εκλογές, συζητάμε για προγραμματικές, συμφωνίες και διαφωνίες.

Έναν χρόνο πριν τις εκλογές και ένα χρόνο μετά την απόφαση μας,  θέτουμε την πρόταση μας ξανά σε δημόσια συζήτηση και καλούμε κάθε φίλο και μέλος μας, κάθε συγκάτοικο στην πόλη μας, μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, να συνεισφέρει τώρα στην επικαιροποίηση της και αύριο στην  διεκδίκηση και υλοποίηση της. Η πόλη χρειάζεται κοινούς τόπους και ευρύτερες συμφωνίες για να προχωρήσει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Κοινωνική πολιτική:

      Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας Υπηρεσιών, σταθερές σχέσεις εργασίας, σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα.

      Ενίσχυση του ποσοστού κοινωνικών δαπανών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικά Ιατρεία, αύξηση ορίου απαλλαγών με στόχο σταδιακά, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, την καθολικότητα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις δράσεις και υπηρεσίες, σε παιδικούς σταθμούς, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.)

      Δέσμευση στην πολιτική διατήρησης ανταποδοτικών τελών για τη χαμηλότερη επιβάρυνση σε κατοικία – μικρές επιχειρήσεις από τους όμορους Δήμους.

      Υποστήριξη της τοπικής πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας.

      Ανθρωπιστική αντιμετώπιση στο προσφυγικό / μεταναστευτικό με στόχο την κοινωνική ένταξη τους, διατηρώντας την εδαφική και κοινωνική συνοχή της πόλης αξιοποιώντας πόρους από εθνικά και διεθνή προγράμματα.

 

Περιβαλλοντικές – Πολεοδομικές Παρεμβάσεις:

      Αντίθεση στην ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας και στην επιχειρούμενη καύση σύμμεικτων μέσω ΠΕΣΔΑ -ΕΣΔΑ. Συμφωνία με τους στόχους του ΤΣΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων) με επίκεντρο την πρόληψη και ανακύκλωση.

      Υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου, αντίσταση στην καταπάτησή του με πολιτική ελέγχου (καταλήψεις πεζοδρόμων - πλατειών, ανεξέλεγκτο parking, πινακίδες κλπ.), διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

      Αγορές γης, ολοκλήρωση των αναγκών σχολικής στέγης (9ο Δημοτικό) και κοινωνικών υποδομών (Β/ν σταθμός - οικόπεδο Σταλίκα, υπόλοιπο Τιτάν), προγραμματισμός επέκτασης του δημόσιου χώρου και του πρασίνου.  Εφαρμογή Δημοτικού σχεδιασμού για Ελαιώνα (ολοκλήρωση πολεοδόμησης με διατήρηση του ποσοστού κοινόχρηστού πρασίνου)

      Ενίσχυση συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γεωπονικό, ΕΜΠ, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ώστε να κατευθυνθούν ερευνητικά έργα και μελέτες προς την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της πόλης.

      Υποστήριξη - μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που τις ενισχύουν - της Κοινωνικής Οικονομίας, των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων και της μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, όπως και προγραμμάτων κατάρτισης, συμμετέχοντας σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων με πρωτοβουλία του Δήμου.

      Συμφωνία σε Τεχνικό Πρόγραμμα έχοντας στόχο, τον σχεδιασμό μιας βιώσιμης πόλης – «Αιγάλεω – Πράσινη πόλη» αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

 

Θεσμικά – άσκηση πολιτικής:

      Λειτουργική αναδιάρθρωση με ενίσχυση των υπηρεσιών (κάλυψη αναγκών με προσλήψεις, καταρτίσεις κλπ)

      Διεύρυνση των συμμετοχικών θεσμών των πολιτών (Διαβουλεύσεις, Τοπικά Συμβούλια, Τοπικά δημοψηφίσματα κλπ.)

      Διεύρυνση ψηφιακών – ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου.

      Συλλογικός τρόπος διοίκησης – Δημοκρατική Λειτουργία των Δημοτικών Οργάνων και Επιτροπών, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης, καταπολέμηση του πελατειακού συστήματος, περιορισμός των απ’ ευθείας αναθέσεων, κατάργηση της μη δημοσιοποίησης τους.

      Εξωστρέφεια, διεθνείς σχέσεις, αδελφοποιήσεις, υποστήριξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών σχολείων και συλλόγων της πόλης.