-

-

15 Νοε 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2023

 


14/11/2022

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2023

Α.           Αύξηση Εξόδων

(Εγγραφή σε υπάρχοντες μηδενικούς κωδικούς)

 

Κωδ.: 00 6142.034

Πλατφόρμα INFODRASI

20.000 €

 

(από το 2020 για λόγους διαφάνειας)

 

Κωδ.: 30.711.033

Απαλλοτρίωση 9ου Δημοτικού

546.000 € 

(απόφαση Δ.Σ.)

Κωδ.: 35.7413.001

Μελέτη Ραφήνας

5.000 €

 

Κωδ.: 35.7413.003

Αξιοποίησης Υδάτων

5.000 €

 

Κωδ.: 35.7413.004

Μελέτη «Λοιμωδών»

3.000 €

 

Κωδ.: 35.7413.006

Μελέτη Εφαρμογής «’ΑλσουςΜπαρουτάδικου»

15.000 €

 

 

Δημιουργία Νέου Κωδικού        

Κωδ.: 30.711.03….

Απαλλοτρίωση υπολοίπου «ΤΙΤΑΝ»

1,0 €

Απόφαση Δ.Σ.

 

Β.           Μείωση εξόδων

 

Κωδ.: 00.8113.999

Λοιπές παροχές τρίτων1.507.871 €

Μείωση Ισόποσου  εγγραφών απαλλοτριώσεων

Κωδ.: 35.6262.023

Προμήθεια υλικών λίμνης                    10.000 €

Μείωση 10.000 € *

Κωδ.: 35.6262.032

Προμήθεια για λίμνη

αυτοκαθαριζόμενων….                          37.200 €

Μείωση 37.200 € *

Κωδ.: 35.6262.033

Συντήρηση λίμνης 

αυτοκαθαριζόμενων …                           7.000 €

Μείωση 7.000 € *

 

·        *Εγγράφονται ετήσια χωρίς να υλοποιούνται

·        Η θετική διαφορά που προκύπτει από τις μειώσεις 6.200€ προστίθεται στο αποθεματικό