-

-

25 Φεβ 2009

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/2/09


Όταν η ασάφεια συναντά την πολιτική σκοπιμότητα….

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2009, συζητήθηκε το παρακάτω ψήφισμα, που η παράταξή μας είχε έγκαιρα καταθέσει σε προηγούμενη συνεδρίαση, θέτοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης του Δήμου για την αποτροπή κατασκευής γιγαντιαίου εμπορικού κέντρου στον Ελαιώνα, με όχημα το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Κέντρο που θα αφανίσει τον εμπορικό κόσμο της πόλης, μειώνοντας δραματικά τη δυνατότητα δημιουργίας πράσινου πνεύμονα στην περιοχή.
Η Διοίκηση Καλογερόπουλου, κατά την προσφιλή πρακτική της, χωρίς έγγραφη εισήγηση που θα έχει μοιρασθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατέθεσε τελευταία στιγμή ψήφισμα της ΤΕΔΚΝΑ συνολικά για τον Ελαιώνα, με θετικές γενικές αναφορές σε σειρά ζητημάτων, εμμένοντας στη χρήση του όρου «Διπλή Ανάπλαση» και μη συγκεκριμενοποιώντας την αντίθεση στο προβλεπόμενο εμπορικό κέντρο, από την απαράδεκτη Κυβερνητική τροποποίηση ,του Π.Δ του1995 (Λαλιώτη), υπέρ του κ. Βωβού.
Ο κ. Δήμαρχος, αφού «κατήγγειλε» προφορικά τους πάντες, γενικά και ειδικά, δηλαδή ισοπεδωτικά, παρά την έκκληση της αντιπολίτευσης για ανάγκη ομόφωνου ψηφίσματος και συγκεκριμένη αναφορά, κατέθεσε αντιπαραθετικά το ψήφισμα της ΤΕΔΚΝΑ ,ψηφίζοντας το μόνο η Διοίκηση.
Το ακόλουθο ψήφισμα μας, ψηφίσθηκε επίσης από τέσσερα (4) στα έξι (6) παρόντα μέλη της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (Καρδαράς, Σκλαβούνος, Δράκου, ,Κοκκάκης) ενώ η ΔΑΣ (Σατζαρίδης, Ζώτος) και τα υπόλοιπα δύο (2) ( Σπηλιόπουλος, Τσιναρίδου) το καταψήφισαν, γιατί δεν ήθελαν θετική αναφορά στην κατασκευή γηπέδου του Παναθηναϊκού.
Παρόμοιου περιεχομένου ψήφισμα, κατέθεσε επίσης και η Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών Αιγάλεω.ΨΗΦΙΣΜΑ


Το εμπορικό κέντρο που επιχειρείται να κατασκευαστεί στον Ελαιώνα, ως αναπόσπαστο παράρτημα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, με υπερδιπλασιασμό του συντελεστή δόμησης, θα έχει πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις στην πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, γιατί :

1. Τσιμεντοποιεί τον Ελαιώνα
2. Μειώνει δραματικά το κοινόχρηστο πράσινο
3. Οδηγεί στον αφανισμό τον εμπορικό κόσμο της περιοχής μας ,σε εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης και ανεργίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω για τους παραπάνω λόγους :

Συμφωνεί με την κατασκευή του γηπέδου, αλλά διαφωνεί με την κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου και ζητά την διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία για την περιοχή.

Δημοτική Παράταξη
«Ανάπλαση»

15 Φεβ 2009

Κρίσιμα σημεία από την ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

1. Σημείο 12: -Σελίδα 19:
«Η ματαίωση δε του τρόπου αυτού μεταβιβάσεως της κυριότητας του ακινήτου στον Δήμο ουδόλως αποκλείει την δια των λοιπών τρόπων (αγορά ή αναγκαστική απαλλοτρίωση) περιέλευση σ’ αυτόν του ακινήτου. Συνεπώς, κατά τον νόμο, ούτε η εξ’ αρχής άρνηση του κυρίου του εν λόγω ακινήτου να μεταβιβάσει τούτο στον Δήμο Αθηναίων άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, ούτε η ανατροπή από αυτόν, κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, τέτοιας μεταβιβάσεως, έχουν ως συνέπεια την αδυναμία όσων τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/1986 ορίζουν».

Σε αυτό το σημείο, ακόμα και αν ματαιωθεί η μεταβίβαση κυριότητας του οικοπέδου στο δήμο δεν αποκλείεται η μέθοδος της αγοράς ή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

2. Σημείο 13:- Σελίδα 22:
«Ακολούθως, δυνάμει της 11580/07-12-2006 συμβολαιογραφικής πράξεως (…) παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Αθηναίων ένα τμήμα οικοπέδου, εκτάσεως 56.649 τετραγωνικών μέτρων (μετά των επικείμενων βιομηχανικών κτιρίων) (…). Η αξία των ακινήτων αυτών καθορίστηκε από τα συμβληθέντα μέρη στο ύψος των 26.500.000 ευρώ. (…)»

Εδώ γίνεται αναφορά στο ότι υπάρχει η εισφορά των 56 στρεμμάτων. Επίσης ότι η μεταβίβαση των ακινήτων από το Βωβό στο δήμο Αθηναίων έχει αποτιμηθεί στα 26.500.000 ευρώ και από τον ίδιο το Βωβό. Ποια είναι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα άνευ ανταλλάγματος; Πρώτον το τμήμα του οικοπέδου που υπολείπεται από την εισφορά σε γη μέχρι το 56,5 στρέμματα (που εμείς λέμε ότι είναι μηδέν ενώ βάσει της Αιτιολογικής Έκθεσης του νόμου 3481 είναι 14,5 στρέμματα, καθώς η εισφορά σε γη εκτιμάται σε 42 στρέμματα) . Δεύτερον, τα επί του εισφερόμενου τμήματος βιομηχανικά κτίρια. Όλα αυτά μαζί παρέχονται στο Δήμο Αθηναίων άνευ ανταλλάγματος και σε αντάλλαγμα ο Βωβός λαμβάνει διπλάσιο συντελεστή δόμησης. Και όλα αυτά αποτιμώνται 26,5 κατ ευρώ. και ότι στην ίδια τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το δήμο παραιτείται του δικαιώματος να την προσβάλλει.

3. Σημείο 13:- Σελίδα 22 (συνέχεια του προηγουμένου)
«…τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται από το δικαίωμα προσβολής ακυρώσεως ή διαρρήξεως της παρούσας πράξης για οποιοδήποτε λόγο. Η δωρήτρια δηλώνει ότι παραιτείται του δικαιώματός ανακλήσεως της παραχώρησης η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα να υλοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 και του Ν. 3481/2006».

Εδώ ο Βωβός παραιτείται του δικαιώματος του να ανακαλέσει την παραχώρηση. Σαφέστατα διατυπωμένο. Εμμέσως συνάγεται ότι η μοναδική περίπτωση να μπορεί να αμφισβητήσει την παραχώρηση είναι αν δεν «υλοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 και του Ν. 3481/2006». Άρα θα μπορούσε πιθανά να κάνει ένδικα μέσα αλλά πότε; Τώρα; Που υπάρχει αναστολή εργασιών αλλά που «οι διατάξεις του άρθρου 12 και του Ν. 3481/2006» παραμένουν σε ισχύ; Όχι βέβαια. Αλλά ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ οι διατάξεις του ν3481/06. Τότε, πιθανά σε 2-3 χρόνια Αλλά και τότε ακόμη το μόνο που θα μπορεί να ζητήσει είναι τα χρήματα (26,5 εκατ ευρώ) από το Δήμο Αθηναίων. Ενώ το γήπεδο θα έχει κτισθεί. Συνεπώς αυτό και μόνον αυτό και ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ Ο ΒΩΒΟΣ. Αν το αμφισβητεί ο Δήμαρχος Αθήνας, που δεν έχει καμμιά λογική να το αμφισβητεί και που πρέπει να πει έστω ένα επιχείρημα, υπάρχει και το εξής επιχείρημα. Ας βγει η ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ κι ας δούμε τι θα κάνει ο Βωβός. Το πολύ να κάνει ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. Ε, ας το δούμε. Χρήματα πίσω δεν μπορεί να ζητήσει ΤΩΡΑ, πριν βγει η απόφαση επί της κύριας δίκης.

4. Σημείο 26:- Σελίδα 34
«…β. η αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλομένων πράξεων ουδόλως εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που ο νόμος προβλέπει για τη δημιουργία του υπερτοπικού πόλου στο ΟΤ 45-46-50»

Εδώ ξανά και με τον πλέον σαφή τρόπο το ΣτΕ λέει ότι άμεσα μπορούν να βγουν οι άδειες. Πως αλλιώς να το πουν;

5. Σημείο 26:- Σελίδα 34 (συνέχεια του προηγούμενου)
«…γ. ο ως άνω ισχυρισμός του Δήμου Αθηναίων έχει ως βάση ενδεχόμενες ενέργειες της δικαιούχου της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας τεχνικής εταιρίας οι οποίες είναι νοητές σε περίπτωση αποδοχής της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως και την, συνέπεια αυτής, ακύρωση της οικοδομικής άδειας και όχι στο παρόν στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Στο στάδιο αυτό τέτοιες ενέργειες, αν τελεσφορήσουν, θα αποτελέσουν λόγο επιγενόμενης παρανομίας της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας (καθώς και της συμπεριλαμβανομένης εγκρίσεως της μελέτης περιβαλλοντικών όρων) υπέρ του κύρους της οποίας μάχεται η εταιρεία αυτή και η οποία, ως άδεια δομήσεως με συντελεστή 1, 6, εκδόθηκε εν όψει ακριβώς της μεταβιβάσεως, για την οποία η εταιρία εκδηλώνει πρόθεση ανατροπής»..»

Μια ιδιαίτερα εύστοχη παρατήρηση: Αν ο Βωβός ζητήσει την ανάκληση της παραχώρησης, τότε ζητά την αναίρεση της κύριας προϋπόθεσης για να βγει η Άδεια του. Ζητά πρακτικά την ακύρωση της Άδειας του. Είναι δυνατόν να το κάνει; Επιβεβαιώνεται έτσι ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει την έκδοση της απόφασης της κύριας δίκης και αν χάσει τότε να ζητήσει πίσω τα 26,5 εκατ

6. Σημείο 15:- Σελίδα 26:
«Σχετικός όρος περιέχεται σε έγγραφο των τραπεζών ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ χωρίς ημερομηνία συντάξεως, το οποίο, επίσης, προσκομίσθηκε από την ως άνω εταιρεία και το οποίο αφορά σε όρους συμβάσεως δανείου 110.000.000 ευρώ για την χρηματοδότηση του υπολειπόμενου κόστους κατασκευής του εμπορικού κέντρου στον Βοτανικό, η οποία μέλλει να συναφθεί».

7. Σημείο 23: -Σελίδα 32:
«(…) των τραπεζών ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όρος περί καταγγελίας αναφέρεται σε μέλλουσα να συναφθεί σύμβαση και όχι στις ήδη συναφθείσες. (…). Κατόπιν τούτων, ο ισχυρισμός της τεχνικής εταιρίας περί ισχυρού οικονομικού κλονισμού της, κωλύοντος την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων, πρέπει να απορριφθεί ως αναπόδεικτος».

Με τις δύο παραπάνω διατυπώσεις γίνεται σαφές ότι ο Βωβός επικαλείται οικονομική ζημιά για δάνεια τα οποία δεν έχει καν πάρει. Φανταστείτε το ποια ένδικα μέσα έχει στα χέρια του να απειλεί, όταν φθάνει να μετέρχεται τέτοια επιχειρήματα

8. Σημείο 22:- Σελίδα 31:
«(…) ανέχονται αλλά δεν προκαλούν αυτές οι ίδιες (…). Οι συνέπειες αυτές προκαλούνται από τις προσβαλλόμενες ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες εφαρμόζονται οι ως άνω κανόνες. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της εταιρίας «Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», κατά τον οποίο με την κρινόμενη αίτηση ζητείται απαραδέκτως η αναστολή εκτελέσεως των διατάξεων νόμου».

Εδώ γίνεται σαφές ότι δεν κρίνεται το αντισυνταγματικό του νόμου αλλά των διατάξεων που απορρέουν από αυτόν. Συνεπώς αν δικαιωθεί η προσφυγή ο νόμος της διπλής ανάπλασης συνεχίζει να ισχύει.

9. Σημείο 25:- Σελίδα 33:
«Αντιθέτως, κατά τα προεκτεθέντα, η αναστολή εκτελέσεως των προβαλλομένων πράξεων ουδόλως εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που ο νόμος προβλέπει για την δημιουργία του υπερτοπικού πόλου στο Ο.Τ. 45- 46 -50».

Εδώ διατυπώνεται ρητά η δυνατότητα έκδοσης αδειών ακόμα και μετά την αρνητική απόφαση για το εμπορικό κέντρο.

10. Σημείο 26: - Σελίδα 34:
«Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι βάσιμος, διότι α) στηρίζεται στην εσφαλμένη, κατά τα προεκτεθέντα εκδοχή ότι, κατά τον νόμο, η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 του ν. 3481/2006 μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος του ακινήτου της εταιρίας Ε.Τ.Μ.Α. Α.Ε. αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τις εν προκειμένω πολεοδομικές ρυθμίσεις, β) η αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων ουδόλως εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που ο νόμος προβλέπει για την δημιουργία του υπερτοπικού πόλου στο Ο.Τ. 45- 46 -50 (…) είναι νοητές σε περίπτωση αποδοχής της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως και την, συνέπεια αυτής, ακύρωση της οικοδομικής άδειας και όχι στο παρόν στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας».

Εδώ γίνεται καθαρό ότι ο Βωβός δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία ανατροπής της μεταβίβασης του ακινήτου προς το δήμο διότι η μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τις συγκεκριμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις του νόμου. Λέει επίσης καθαρά ότι οποιεσδήποτε ενέργειες του Βωβού έχουν νόημα μόνο μετά από την έκδοση της τελικής απόφασης και σίγουρα όχι σε αυτή τη φάση. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση εάν ο Βωβός κινηθεί εναντίον της μεταβίβασης του ακινήτου στο δήμο, κινείται αυτόματα και εναντίον της οικοδομικής του άδειας και της μελέτης περιβαλλοντικών όρων.

10 Φεβ 2009

Ομιλία του Δημήτρη Μπίρμπα

Αγαπητές φίλες ,αγαπητοί φίλοι,
Γνωριζόμαστε Χρόνια,
● Με τους παλιότερους, ως σταθερός υποστηρικτής της παράταξης, με τους νεότερους, από τη βιωματική σχέση μου με την παράταξη, από το 1990
● Είμαι περήφανος για την παράδοση, το έργο και την προσφορά μας στην πόλη, από την περίοδο Μαυροθαλασσίτη ως την περίοδο Μυστακόπουλου. Θεωρώ ότι η παράταξη έχει παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει μέλλον, είναι απαραίτητη όμως μια τομή μέσα στη συνέχεια της, με ανάπτυξη της συμμετοχής στις λειτουργίες της και της εξωστρέφειας στις δράσεις της, την προγραμματική της εμβάθυνση , την ενίσχυση της κινηματικής της διάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο και με παρότρυνση αρκετών φίλων και συναδέλφων, αλλά και με την πεποίθηση ότι με τη βοήθεια όλων μας, φίλων και μελών της παράταξης, θα μπορέσω να ανταποκριθώ στη θέση ευθύνης, θέτω την υποψηφιότητα μου.
● Ζούμε μια δύσκολη κατάσταση, με μια Δημοτική Αρχή στασιμότητας και χρεών (υπερδιπλασίασε το χρέος χωρίς αγορά ενός τετραγωνικού γης), εμπορίου ελπίδας και συνειδήσεων (τρίτος χρόνος και ακόμα να τελειώσει ο προεκλογικός διαγωνισμός για τις 280 θέσεις στον δήμο, χιλιάδες δίμηνα εργασίας χωρίς μέλλον και με ελάχιστη προσφορά) που πρέπει να αλλάξει.
● Ζούμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση που θα οξύνει τα προβλήματα- ιδιαίτερα για τους νέους- της ανεργίας, της νέας φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της λεηλασίας της φύσης. Απαιτούνται απαντήσεις και στο τοπικό επίπεδο με γνώμονα το «σκέψου οικουμενικά, δράσε τοπικά»
● Όραμά μου, το όραμά μας και θεωρώ όχι μόνο δικό μας, για ένα Αιγάλεω σύγχρονο, λειτουργικό, περιβαλλοντικά και αισθητικά αναβαθμισμένο, με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Ένα Αιγάλεω που θα διεκδικεί αυτούς τους όρους για τους κατοίκους του, αλλά και για τους κατοίκους της Αθήνας, της Ελλάδας, της Ευρώπης ,του Κόσμου.

● Θεωρώ ότι έχουμε τις γνώσεις, τις δυνατότητες και το δυναμικό -αλλά και τον πρότερο έντιμο και δημιουργικό βίο- να δημιουργήσουμε ξανά γύρω μας ένα πλειοψηφικό ρεύμα νίκης και ανατροπής, επαναθεμελίωσης της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της πόλης, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας κοινωνικών και υποστηρικτικών, υπηρεσιών για όλους τους κατοίκους της, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής και θρησκεύματος. Ανοικτό σε όλους όσους θέλουν να συστρατευθούν σ’ αυτήν την προσπάθεια, χωρίς ιδιοκτησιακά σύνδρομα και εκ των προτέρων αποκλεισμούς, κάτι που αποτελεί άλλωστε και καταστατική μας δέσμευση. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την Δημοτική Αρχή. Αναγκαία και ικανή προυπόθεση θεωρώ ότι είναι η ενίσχυση, της συλλογικής λειτουργίας και της δημόσιας παρουσίας και της παρέμβασης της παράταξης.
Η πόλη αλλάζει κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλάζει σύνθεση . Αλλάζουν οι εργασιακές ειδικότητες και οι όροι απασχόλησης των κατοίκων της. Οι αλλαγές στον Ελαιώνα, το Μετρό, ο σχεδιαζόμενος Μητροπολιτικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων, τα περιφερειακά πολυκαταστήματα, η οικοδομική δραστηριότητα, οι δημογραφικές αλλαγές, οι μετανάστες, απαιτούν νέα αντίληψη ανάπτυξης, νέες απαντήσεις. Δεν πάμε στα τυφλά, έχουμε σαν οδηγό το πρόγραμμά μας, που χρειάζεται επικαιροποίηση και εμβάθυνση.
Η απάντησή μας είναι και θα πρέπει να είναι, ιδιαίτερα στον οικιστικό ιστό ,μια πόλη, κυρίως, ήπιων εμπορικών χρήσεων και χώρων αναψυχής και εστίασης, όχι υψηλής δόμησης, με δίκτυο πεζοδρόμων, ελεύθερους χώρους και πράσινο. Ανάδειξη του ιστορικού της κέντρου, με επάρκεια κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών.
Ένα Αιγάλεω όπου πέρα από αναψυχή και εμπόριο, μπορεί να γίνει προορισμός πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα: Ίχνος αρχαίας Ιεράς Οδού – «Δίπλα» στους κεντρικούς αρχαιολογικούς χώρους – 3 στάσεις Μετρό στα όρια του– Ελαιώνας, ως ιστορική σηματοδότηση – Βυζαντινοί ναίσκοι ,Αγ. Ιωάννη (Μερκάτη) και Αγ.Γεωργίου - υπόγειες στοές στο Μπαρουτάδικο ,ως μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού - Λαογραφικό Μουσείο (υποστατικό Φυστικιές) με ανάδειξη του εναπομείναντος κομματιού του αρχαίου Αττικού Ελαιώνα (ΤΕΙ Πειραιά). Σε συνδυασμό με τους σύγχρονους πολιτιστικούς πολυχώρους που έχουμε δρομολογήσει στο «Ελληνικό Μολύβι» και το «ΤΙΤΑΝ»
Ιδιαίτερα στον Ελαιώνα στόχος είναι η δημιουργία ενός Μουσειακού – Συνεδριακού Κέντρου, με εκθέματα από τις κατά καιρούς ανασκαφές σε Αιγάλεω και Μετρό, όπου θα μπορεί να λειτουργεί και ως έδρα ενός ανοικτού, Δημοτικού ή Μητροπολιτικού, Πανεπιστήμιου, Φιλοσοφικού, Κοινωνικού & Επιστημολογικού Στοχασμού.
Παραμένοντας βέβαια σταθερή θέση μας, η διεκδίκηση κεντρικών ευγενών χρήσεων (Βιβλιοθήκη Βουλής, Εθνική Λυρική, Πινακοθήκη κλπ.).
Όλα αυτά θα συνδέονται, μεταξύ τους και με τις στάσεις του Μετρό, από ειδική γραμμή της αναβαθμισμένης Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Ενδεικτικά αναφέρω, νέες και επικαιροποιημένες, προτάσεις σε μια σειρά σημαντικούς τομείς, λειτουργίας και δράσης, του Δήμου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
− Νέα καταγραφή χώρων – κτισμάτων – καταστημάτων, ιδιαίτερα στον Ελαιώνα.
− Αξιοποίηση Ν. 1828/04, άρθρο 25 §14 και επαναφορά του τέλους περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των περίοικων από οχλούσες χρήσεις (πολυκαταστήματα, τράπεζες, βιομηχανίες, κέντρα διασκέδασης κλπ) που μπορεί να αποφέρει πόρους (~3.500.000,00 € ετησίως) για έργα αυτεπιστασίας & αγορές γης ιδιαίτερα στον Ελαιώνα.
Ιδιαίτερα στα super markets μπορεί να συνδυασθεί και με παροχή εκπτωτικών καρτών σε άπορους και άνεργους από τον Δήμο.
- Διεύρυνση κλίμακας ανταποδοτικών τελών καθαριότητας από 1:3 σε 1:5 .
Είναι λάθος η γενική εξαγγελία παγώματος τελών. Ισοπεδωτική, κοινωνικά άδικη και πολιτικά «αμήχανη». Οικονομικά αναποτελεσματική (65% δαπανών καθαριότητας είναι μισθοί - οι ετήσιες αυξήσεις μισθών είναι μίνιμουμ 8%).
Απαιτείται κοινωνική μεροληψία στις αποφάσεις :
-Πάγωμα ή και μείωση μικρών ιδιοκτησιών, π.χ. διαμερίσματα κάτω από 120 τ.μ.
-Πάγωμα ή και μείωση μικρών εμπορικών καταστημάτων, π.χ. κάτω από 80 τ.μ.
-Μείωση 50% ή και απαλλαγή σε πολύ ειδικές κατηγορίες όπως προβλέπει ο κώδικας
-Αύξηση σε μεγάλες ιδιοκτησίες, Αύξηση σε πολυκαταστήματα


ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
− Προτεραιότητα ο Ελαιώνας, χωροθέτηση τώρα όλων των απαραίτητων για τον Δήμο χρήσεων, συνολικός Σχεδιασμός & μετά αξιοποίηση του Ν. 330 για εφαρμογή του, πέραν των προηγούμενων, απαραίτητη η χωροθέτηση κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου, Γηπέδων 5Χ5 και ΤΕΝΙΣ.
− Άμεση εφαρμογή του σχεδίου ένταξης της περιοχής «ΓΙΟΥΛΑ», της μελέτης χρήσεων γης και επικαιροποίηση της, ιδιαίτερα στο τμήμα της Συγκοινωνιακής μελέτης. Υπόγειο γκαράζ επισκεπτών, κατοίκων στο Μπαρουτάδικο
− Δίκτυο πεζοδρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Εμπορικό Κέντρο και τα περιφερειακά, επανάκτηση του Δημόσιου χώρου από τις αυθαίρετες καταλήψεις
− Υλοποίηση του προγράμματος αγορών γης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Κομβικό σημείο η κοινωνική πολιτική μας, ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η διεκδίκηση «ελάχιστου εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος», Απαιτείται:
− Ολοκλήρωση υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών (παιδικοί σταθμοί, κλπ.)
− Ενίσχυση και αναβάθμιση των δομών, που δημιουργήσαμε και υποβαθμίσθηκαν από την διοίκηση Καλογερόπουλου, Δημοτικά Ιατρεία, Συμβουλευτικό Κέντρο, προνοιακές δομές, και των δράσεων κοινωνικής στήριξης (παροχές, σισίτια), προτεραιότητα στα ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα στην προσβασιμότητα και την οικογενειακή στήριξη.
− Στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό επιστημονικά καταρτισμένο
− Ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων, με γραμμή ηλεκτρονικής βοήθειας και εξυπηρέτησης μέσω του Συμβουλευτικού κέντρου
− Επαναλειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Υ.
− Απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου πρόληψης και με δράσεις πρόληψης παραβατικότητας
− Ολοκληρωμένη προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος, καταγραφή, δουλειά στον δρόμο, ενεργοποίηση και σύνδεση με ΜΗΚΥΟ που δραστηριοποιούνται για υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, εκμάθηση γλώσσας, απασχόληση, πολιτικά δικαιώματα ιδιαίτερα στα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα -το 2010 όσοι είναι 5 χρόνια «νόμιμοι», μάλλον θα ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές.
− Σε συνεργασία με γειτονικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιδημιολογικός έλεγχος και σεμινάρια στον τοπικό γενικό πληθυσμό
− Λειτουργία προγραμμάτων στέγασης και σίτισης αστέγων, δομών με γραμμές άμεσης τηλεξυπηρέτησης , δουλειά στους δρόμους ( για άστεγους, τοξικομανείς, τράφικινγκ κλπ), αξιοποίησης σ΄ αυτή την προσπάθεια της συνεργασίας χώρου ΜΚΟ, Εκκλησίας, εθελοντικών ομάδων πολιτών.
− Ενεργοποίηση τοπικών φορέων, εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού σε δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

− Οχι ανασφάλιστη εργασία στο Δήμο, προτεραιότητα η πλήρης, σταθερή απασχόληση.
− Δημοτική δομή Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής -σε συνεργασία με ΟΑΕΔ, τοπικές επιχειρήσεις- στήριξης της προσπάθειας σύζευξης Προσφοράς και ζήτησης στην τοπική αγορά εργασίας.
− Εκπόνηση ενός τοπικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς (αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων)

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

• Τέλη που προαναφέραμε
• Ενημέρωση από δομή Δήμου για δυνατότητες και προγράμματα επιχορη-γήσεων, παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού- δικτύωσης, συμμετοχής στο ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ)
• Έργα ηλεκτρονικής υποδομής - ευρυζωνικά δίκτυα (δωρεάν Internet, στήριξη ηλεκτρονικού εμπορίου-προμηθειών κλπ.)
• Μόνιμη συνεργασία με Ένωση τους
• Αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών (καθαριότητας κλπ)
• Προβολή από ιστοσελίδα Δήμου
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
− Σχεδιασμός προγραμμάτων αυτεπιστασίας για τα αναγκαία μικρά έργα και παρεμβάσεις
− Κοινωνική ρήτρα στις Δημόσιες και Δημοτικές Συμβάσεις, ιδιωτών κατασκευαστών,, έργων στην περιοχή (ανακούφιση ανέργων – ευάλωτες ομάδες )
− Ενίσχυση και ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( e-egaleo )

− Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ευρυζωνικά, χώρους δωρεάν internet κλπ)
− Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού του (κατάρτιση, προσλήψεις κλπ)
− Αξιοκρατία στη λειτουργία του Δήμου και στον ΟΕΥ, επαναφορά των ποιοτικών
standards που είχαμε θεσπίσει
− Γραμμές άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών
− Διαμόρφωση χώρου ΟΤΕ (Ελαιώνας) για μεταστέγαση τεχνικών συνεργείων, καθαριότητας
− Αναδιάρθρωση καθαριότητας με βάση την ανακύκλωση και τοπικό ΣΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
− Διαδημοτικό κέντρο διαχωρισμού στην πηγή, σύνδεση του με τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ενίσχυση πράσινου
- ανάπλαση Ιεράς οδού με διεκδίκηση κυκλοφοριακής υποβάθμισης
- υλοποίηση μελέτης διαχείρισης υδάτινου δυναμικού-
- Παρατηρητήριο ρύπων
- Μέτρα & δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας από δημοτικά κτίρια εγκατα-στάσεις (λαμπτήρες, διάταξη, φυσικό αέριο, εναλλακτικές μορφές ενέργειας)
- Καμπάνια ευαισθητοποίησης ιδιαίτερα στην Νεολαία

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- Ολοκλήρωση Υποδομών (Κλειστό, γήπεδα τενις,5Χ5 κλπ)
- Αναβάθμιση ΔΑΟ και στελεχικού δυναμικού του
- Τερματισμός στον ιμπεριαλισμό της ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, Πολυχρηστικότητα των αθλητικών χώρων
- Στήριξη μαζικού ερασιτεχνικού, σωματειακού σχολικού αθλητισμού
- Αξιοποίηση προτάσεων και δυναμικού της παράταξης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέραν των υποδομών που σχεδιάζουμε και προαναφέρουμε:
- Αναβάθμιση και ένταξη των δομών και των δράσεων που είχαμε, έμφαση στην πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

- Χάρτα δικαιωμάτων του δημότη
- Κοινωνική διαβούλευση-Τοπικά Δημοψηφίσματα
- Συμμετοχικός προϋπολογισμός / Δημοκρατικός Προγραμματισμός συμμε-τοχή φορέων και κατοίκων.
- Καλλιέργεια εθελοντισμού κοινωνικού – περιβαλλοντικού στην νεολαία

ΠΑΙΔΕΙΑ
Πέραν της στενής συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα που προαναφέρουμε
- Ολοκλήρωση Υποδομών, Αναβάθμιση εξοπλισμού & βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικά)
- Σχολές γονέων από ΚΕΣΥΥ
- Ενημέρωση από δομές πρόληψης – στήριξης
- Ουσιαστική εμπλοκή των δύο ΤΕΙ στην ζωή της πόλης, ως ερευνητικών – επιστημονικών ιδρυμάτων


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ