-

-

16 Ιουν 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20200615. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 11/6/2020

15.6.2020 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 11/6/2020

ΣΧΟΛΕΙΑ
Η συζήτηση προκλήθηκε από τις ανακοινώσεις και τις κινητοποιήσεις της Ένωσης Γονέων και των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών, καθώς και την επανακατάθεση της ερώτησης για τον προγραμματισμό στο σύνολο των σχολείων, από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ.
Στη συζήτηση έγινε σε όλους αντιληπτό το μέγεθος των επιπτώσεων από την 

3 Ιουν 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 11.6.2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Όπως είναι γνωστό, η Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί από τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές τις μεγαλύτερες απώλειες από οποιονδήποτε άλλον τομέα του Δημοσίου, -65% από το 2010. Οι επιχορηγήσεις δε των Δήμων για τα σχολεία έχουν περικοπεί κατά 64%. Οι διαρκείς πολιτικές λιτότητας και μείωσης των δημοσίων δαπανών επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τη θέση της.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη γήρανση των κτιριακών υποδομών και τη