-

-

28 Οκτ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21/10/2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21/10/21

ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2022 – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ

 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις  21/10, τέθηκαν και συζητήθηκαν σοβαρά ζητήματα τόσο για τη λειτουργία του Δήμου όσο και για γενικότερα θέματα.

 

ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από πρόταση της τοπικής Ένωσης καθηγητών (Β΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής) και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αιγάλεω, αποφάσισε ομόφωνα την εναντίωσή του στις συμπτύξεις τμημάτων στην περιοχή και το δήμο μας.

(https://www.facebook.com/groups/2419690515003374/permalink/2685724105066679) (https://www.facebook.com/groups/enosigoneonegaleo/posts/4369888449796214/)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετά την έντονη συζήτηση για τον ρόλο του τεχνικού προγράμματος που προηγήθηκε, το ΔΣ ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα (Διοίκηση – Ανάπλαση – Νέα Εποχή – Αιγάλεω Πρώτη Δύναμη). Ως Ανάπλαση δηλώσαμε ότι το ψηφίζουμε γιατί αποτελεί κυρίως την συνέχεια του προγραμματισμού και των ενταγμένων έργων της περιόδου μας. Υπογραμμίσαμε όμως ότι δυστυχώς :

-        Στα 365 έργα που έχουν εγκριθεί, στο ήδη καθυστερημένο, με κυβερνητική ευθύνη, πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  ύψους 1,08 δις €  δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα έργο του Δήμου Αιγάλεω  (εκ νέου κατασκευή 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω, αστική αναζωογόνηση κέντρου, συντήρηση σχολικών αυλών και ανοιχτών χώρων άθλησης κλπ, κάτι που μας ανησυχεί για μεγαλύτερες καθυστερήσεις τους στο μέλλον).

 

-        Ο δήμος μας μπαίνει στο 3ο έτος προγραμματισμού χωρίς  η Διοίκηση να έχει καταθέσει ακόμη (!) το προβλεπόμενο απ τον Νόμο 4ετές  Επιχειρησιακό Σχέδιο. Πορεύεται έτσι απλά χωρίς πρόγραμμα.

 

 

6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020-21

Την ψηφίσαμε εκτός από τον κωδικό που αφορά ψεκασμούς για την καταπολέμηση του Covid ύψους 56.000 €, διαφωνώντας με τη διαδικασία που επιλέχθηκε, της απ ευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς δημοσιοποίηση, γιατί έτσι συνήθως υπερτιμολογούνται προμήθειες και εργασίες, ιδιαίτερα όταν, όπως τώρα, είναι ασαφείς οι μελέτες.  

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Έγινε ομόφωνα δεκτή (παρόν η Λαϊκή Συσπείρωση) η πρόταση που καταθέσαμε .

Ιστορικό

Στην Οικονομική Επιτροπή στις 12 Οκτώβρη η Διοίκηση Γκίκα προσήλθε με σχέδιο διατήρησης των δημοτικών τελών στο ίδιο ύψος (από το 2015). Η Ανάπλαση υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνει ο νέος νόμος (4515/18) για κλίμακα 1:10 και να μεταφερθούν στην ανώτερη κλίμακα τα πολυκαταστήματα και τα τύπου Mall διατηρώντας ως βάση το 1,10 ευρώ/ τμ για τις κατοικίες. Η Διοίκηση είπε ότι δεν έχει καταρχήν αντίρρηση αλλά θα διερευνήσει την νομική δυνατότητα. Στο ΔΣ στις 21/10 προσήλθε με πρόταση μοναδικής παρέμβασης τον δεκαπλασιασμό στην ανώτερη κατηγορία (με συμπερίληψη πολυκαταστημάτων και τύπου Mall). Παρέμβαση έκανε η ΕΒΕ Αιγάλεω με πρόταση που στάλθηκε στο ΔΣ και σε όλες τις παρατάξεις στις 21/10 που ζητούσε την μείωση κατά 50% στα μικρά καταστήματα.

Η Ανάπλαση κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης που έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ (παρόν η Λαϊκή Συσπείρωση).

(https://www.blogger.com/blog/post/edit/9197631401598174891/322988824431932998).

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Κατά πλειοψηφία (εκτός Λαϊκής Συσπείρωσης, απείχε η Διοίκηση) ψηφίστηκε η πρότασή μας για την μη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

(https://www.blogger.com/blog/post/edit/9197631401598174891/9148857882098922688)

 

Το ψήφισμα για την φασιστική βία ψηφίστηκε ομόφωνα και συνδιαμορφώθηκε από την Ανάπλαση και την Λαϊκή Συσπείρωση.

(https://www.blogger.com/blog/post/edit/9197631401598174891/5356518536694329656)

 

 

 

 

 


25 Οκτ 2021

 


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιστορικό

Στην Οικονομική Επιτροπή στις 12 Οκτώβρη η Διοίκηση Γκίκα προσήλθε με σχέδιο διατήρησης των δημοτικών τελών στο ίδιο ύψος (από το 2015). Η Ανάπλαση υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνει ο νέος νόμος (4515/18) για κλίμακα 1:10 και να μεταφερθούν στην ανώτερη κλίμακα τα πολυκαταστήματα και τα τύπου Mall διατηρώντας ως βάση το 1,10 ευρώ/ τμ για τις κατοικίες. Η Διοίκηση είπε ότι δεν έχει καταρχήν αντίρρηση αλλά θα διερευνήσει την νομική δυνατότητα. Στο ΔΣ στις 21/10 προσήλθε με πρόταση μοναδικής παρέμβασης τον δεκαπλασιασμό στην ανώτερη κατηγορία (με συμπερίληψη πολυκαταστημάτων και τύπου Mall). Παρέμβαση έκανε η ΕΒΕ Αιγάλεω με πρόταση που στάλθηκε στο ΔΣ και σε όλες τις παρατάξεις στις 21/10 που ζητούσε την μείωση κατά 50% στα μικρά καταστήματα.

Η Ανάπλαση κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης που ακολουθεί πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ (παρών η Λαϊκή Συσπείρωση).

Εισήγηση της Ανάπλασης στο Δημ. Συμβούλιο 21/10/2021

Κυρίες  και  Κύριοι  Συνάδελφοι,

Στα ανταποδοτικά  τέλη αποτυπώνεται η φιλοσοφία  του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με την άσκηση Τοπικής Δημοσιονομικής  Πολιτικής, έχοντας την δυνατότητα  διαμόρφωσής τους σε κλίμακα 1:10 μετά τον Ν. 4555/18 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ έναντι του 1:5 Ν.352/10 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  μπορούμε σε 7 κατηγορίες να δείξουμε πως κατανέμουμε το βάρος, των αναγκαίων και απαιτούμενων εξόδων της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ποιοι επιβαρύνονται  περισσότερο, αν είναι δίκαιη η κατανομή.

Τα έξοδα από τα τέλη απαιτείται να είναι ευθέως ανταποδοτικά.

Ο Δήμος Αιγάλεω μετά μια μικρή μείωση (5%) που  επιβάλαμε από 1,17 €/τμ ετήσια για την κατοικία  και 3,42 €/τμ αντίστοιχα για τα καταστήματα, ως Διοίκηση το 2015, είναι  στο 1,10€/τ.μ. για κατοικίες και 3,30€/τμ για καταστήματα έως 151τμ. και έτσι διαμορφώθηκε η μικρότερη τιμή χρέωσης σε σχέση με τους όμορους δήμους, η δεύτερη εντός λεκανοπεδίου μετά τον Δήμο Ταύρου 1,04€/τ.μ.

Παράλληλα με κλίμακα 1:5 δηλαδή με 5.50€ στην ανώτερη κατηγορία μεταφέρθηκαν σ΄αυτήν και άλλες κατηγοριών (Super Market, Τράπεζες).

Ως Παράταξη είχαμε τονίσει και το 2019, αλλά και το 2020 ότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την Νέα Κλίμακα σε κάποιες κατηγορίες. Λόγω της πανδημίας αποδεχθήκαμε την διατήρηση στα ίδια επίπεδα, θεωρώντας ότι η κατανομή ήταν σχετικά δίκαιη και τα τέλη στα νοικοκυριά και στις μικρές Επιχειρήσεις και καταστήματα  χαμηλά.

Εδώ να τονίσουμε ότι δεν κατορθώσαμε να κάνουμε μια αναλυτική μελέτη, κάτι που οφείλεται και σε αντικειμενικές λειτουργικές  αδυναμίες της Υπηρεσίας Οικονομικών αλλά και σε Νομοθετική απαγόρευση διασταύρωσης στοιχείων από διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις  του Δημοσίου, κάτι  που έγινε δυνατό το 2019 μετά το τέλος των μνημονίων.

Θυμίζω ότι συμμετείχαμε  σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Ε.Ι.Ε. με τον ΟΑΕΔ για άμεση καταγραφή των τοπικών αναγκών σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα. Αν ολοκληρωνόταν από την σημερινή Κυβέρνηση, θα μας επέτρεπε να έχουμε ακριβή εικόνα των υφιστάμενων χρήσεων,  με δυνατότητα ακόμα και  παρακολούθησης  της όψης τους από Google Earth. Σε διασύνδεση δε που προέβλεπε και με τις άλλες λειτουργικές βάσεις του Δημοσίου (Taxis, Κτηματολόγιο, Μητρώο Επιχ/σεων κλπ.), θα είχαμε σαφή εικόνα μεγέθους χρήσεων και λειτουργιών στον Δήμο μας.

Αυτό  προτείναμε να  συμπεριληφθεί σήμερα στον κωδικό τροποποίησης για το GIS(Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών) του Δήμου στο θέμα  της Αναμόρφωσης. 

Όμως ποια είναι σήμερα η οικονομική αποτύπωση στον Δήμο σε σχέση με τα ανταποδοτικά τέλη ;

Έλλειμμα 2020 – 940. 343 €

Έλλειμμα 2021 – 917 . 650 €

Τι σημαίνει αυτό κ.κ. Συνάδελφοι ότι σε μία περίοδο αυξημένων κοινωνικών αναγκών εμείς αφαιρούμε απαραίτητους  πόρους για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και βελτίωσης υποδομών για να χρηματοδοτήσουμε την καθαριότητα που όφειλε να είναι ανταποδοτική . Ταυτόχρονα έχουμε αντικειμενικά διεύρυνση λόγω  πανδημίας, της αρνητικής απόδοσης από την κυβέρνησή των θεσμοθετημένων πόρων ( 23 Δις € μείωση λέει η ΚΕΔΕ την περίοδο 2011-2019 και μόνο από το καλάθι των ΚΑΠ προϋπολογίζονται λιγότερα 550 εκ. € το 2022). Απαιτείται πέρα από την αναγκαία διεκδίκηση των παρακρατηθέντων να έχουμε αύξηση των εσόδων της καθαριότητας.

Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα έχει κοινωνικά δίκαιο πρόσημο και μεταφέρει τις δαπάνες στην μεριά των μεγάλων επιχειρήσεων και των οχλουσών λειτουργιών ,  αντιμετωπίζει το πρόβλημα με κοινωνική μεροληψία και επιβαρύνει το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χρήσεων.

Έτσι διατηρεί ως βάση το χαμηλό της κατοικίας στο 1.10 €/τμ, 

  • μειώνει 10% από 3.30€/τ.μ. σε 3.00€/τμ την χρέωση για καταστήματα έως 151 τ.μ.
  • ενοποιεί τα καταστήματα από 151τ.μ. στο 3.42€/τμ  (σήμερα 2,05€/τμ > 6000 τμ) 

Από την κατηγορία αυτή αφαιρεί τα πολυκαταστήματα και τα τύπου MALL που τα μεταφέρει στην ανώτερη κατηγορία που όπως θα δείτε διαμορφώνεται στα 8,80€/τμ με κλίμακα 1:8

Ενοποιεί και τις Βιομηχανίες στο 3,66€/τμ (σήμερα 2.30€/τμ > 6000 τμ ) 

Και στην ανώτερη κατηγορία 1:8  (8,80 €/τμ) Θυμίζουμε ότι μεταφέρονται από την 1:5 (5,50 €/τμ) Τράπεζες, Super Market, Σκραπ – Μπετόν και Πολυκαταστήματα τύπου MALL.

Στον Ειδικό Συντελεστή ακάλυπτου χώρου.

Ενοποιούμε τον Συντελεστή στο 2,48 €/τμ. για καταστήματα και Επιχειρήσεις (Σήμερα 0,74€/τμ για τα > 6000 τ.μ.) και στο Σκραπ-Μπετόν  στο 5,50€/τμ (σήμερα 3,30€/τμ >6000 τμ).

Από την πρόταση μας προκύπτει περίπου 300.000€ μείωση από την ελάφρυνση 0,30€/τμ στα Καταστήματα έως 151 τ.μ.

Αναμένουμε όμως μια αύξηση ~1.200.000€ από τις ανακατανομές  όπου αν προστεθούν και ~200.000€, όπως υπολογίζει η Υπηρεσία, από την αύξηση κατά 149.000τμ από τις νέες δηλώσεις για τα τ.μ.

Έτσι ισοσκελίζουμε και απελευθερώνουμε  πόρους.  Αν δε υπάρξει  πλεόνασμα, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε προσλήψεις και αγορά εξοπλισμού, πέραν της παροχής  μεγαλύτερων διευκολύνσεων σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Αφήνουμε τελευταίο γιατί το απευχόμαστε και διεκδικούμε την ακύρωση του, ότι μετά την ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την δυνατότητα επιβολής Δημοτικών τελών  στο μέλλον, μάλλον θα έχουμε την ευχέρεια δικαιότερης κατανομής με περαιτέρω ελάφρυνση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων., 

 

 

21 Οκτ 2021

 

                Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω για ΔΕΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων δικτύων (ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο) και ζητά να σταματήσει. Ιδιαίτερα η κυβερνητική απόφαση για την απώλεια πλειοψηφίας της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης εταιρίας της χώρας, σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης και παγκόσμιας κερδοσκοπίας στις τιμές, στερεί από τη χώρα ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και τον αναγκαίο ρυθμιστικό ρόλο του δημοσίου στην τιμολογιακή πολιτική.

            Τα ανακοινωθέντα κυβερνητικά μέτρα είναι ανεπαρκή. Απαιτείται διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου, αύξησή του και συμπερίληψη των δημοτικών φορέων, δικτύων και υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών μονάδων, σε ειδικό τιμολόγιο λόγω του αποκλειστικά κοινωφελούς χαρακτήρα του και τυχόν σημαντική αύξησή του θα επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις έμμεσα στους πολίτες.

 Κατά πλειοψηφία - εκτός Λαϊκής Συσπείρωσης -  ψηφίστηκε η πρότασή της Ανάπλασης για την μη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

 

            Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω για Φασιστική Βία

 Καταδικάζουμε απερίφραστα τις δολοφονικές επιθέσεις φασιστικών στοιχείων ενάντια σε μαθητές του 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους. Συνολικά την εγκληματική δράση των φασιστικών συμμοριών η οποία επεκτάθηκε στο ΕΠΑΛ Ευόσμου, στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη ενάντια σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αλλά και στην πλατεία Ν. Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές στην Αττική και στην χώρα εναντίον αντιφασιστικών συγκεντρώσεων που διοργάνωσαν αριστερές, δημοκρατικές και κοινωνικές οργανώσεις και συλλογικότητες.

Τα πρωτοφανή γεγονότα μετατροπής του 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης σε ορμητήριο φασιστικών εγκληματικών συμμοριών και οι δολοφονικές επιθέσεις, υπογραμμίζουν ότι ο αγώνας για να ηττηθεί η ναζιστική ιδεολογία και πρακτική δεν ολοκληρώθηκε με την επιβεβλημένη καταδίκη της ΧΑ στις αίθουσες των δικαστηρίων. Τα τάγματα εφόδου εθνικιστικών, ακροδεξιών, φασιστικών δυνάμεων σηκώνουν κεφάλι, τρομοκρατούν, επιτίθενται, τραυματίζουν.

Καλούμε τους νέους, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τον λαό, στις γειτονιές του Δήμου μας αλλά και σε όλη τη χώρα, να μη δείξουν καμιά απολύτως ανοχή και να απομονώσουν την εγκληματική ιδεολογία και δράση των ναζιστών, όποιο προκάλυμμα κι αν χρησιμοποιούν αυτοί.

Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η εγκληματική δράση αυτών των φασιστικών ομάδων που θέλουν να τρομοκρατήσουν το μαθητικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα, γενικότερα όποιον ορθώνει ανάστημα απέναντι τους, να εντοπισθούν και να τιμωρηθούν οι πρωταίτιοι των προαναφερθέντων δολοφονικών επιθέσεων.

 

(Το ψήφισμα για την φασιστική βία ψηφίστηκε ομόφωνα και συνδιαμορφώθηκε από την Ανάπλαση και την Λαϊκή Συσπείρωση)

10 Οκτ 2021

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δ.Σ. 12/10/2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η

Γιατί, με ευθύνη της διοίκησης, δεν υπάρχει αδειοδότηση του γηπέδου «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» , με αποτέλεσμα να μην έχει έδρα η ομάδα της πόλης και γιατί  ξεκινούν σήμερα οι διαδικασίες για την εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν είναι ήδη γνωστό στη διοίκηση το πρόβλημα από τον Σεπτέμβρη του 2019;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Γιατί δεν ενημερώθηκαν, ως όφειλε ο Δήμος να πράξει, οι προσφεύγοντες σε απόφαση της διοίκησης (απευθείας αναθέσεις για ΚΔΑΠ) – Ανάπλαση, Νέα Εποχή, Λαϊκή Συσπείρωση-  για την απόφαση της Αποκεντρωμένης από τις 14 Οκτώβρη του 2020, ώστε να έχουν δικαίωμα ένστασης;

Απαιτούμε να επιδοθεί άμεσα η απόφαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους με σημερινή ημερομηνία.

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α)  Περίοικοι μας ενημερώνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον περιβάλλοντα χώρο του «Γιάννης Ρίτσος» τις μεταμεσονύκτιες ώρες από ομάδα νεαρών με έντονα παραβατική συμπεριφορά και ακόμα ότι η αστυνόμευση του χώρου είναι ελλιπής. Ας παρέμβει η διοίκηση γιατί υπάρχει κίνδυνος συμπλοκών.

 

Β)  Στην διασταύρωση «Ιερολοχιτών και Δημοσθένους», το κράσπεδο έχει φθορά και επί της καμπύλης της διασταυρώσεως προεξέχει μια χαλύβδινη ράβδος (ή μεταλλική βέργα) η οποία εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για τους διερχόμενους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Στον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής χαράς στην πλατεία «Ιερολοχιτών» ενδείκνυται η αντικατάσταση των κατεστραμμένων πλακών και η συμπλήρωσή τους, ενώ πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των οργάνων τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση με εκτεταμένες φθορές και βλάβες.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

1.     ΓΙΑ  ΔΕΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων δικτύων (ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο) και ζητά να σταματήσει. Ιδιαίτερα η κυβερνητική απόφαση για την απώλεια πλειοψηφίας της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης εταιρίας της χώρας, σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης και παγκόσμιας κερδοσκοπίας στις τιμές, στερεί από τη χώρα ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και τον αναγκαίο ρυθμιστικό ρόλο του δημοσίου στην τιμολογιακή πολιτική.

Τα ανακοινωθέντα κυβερνητικά μέτρα είναι ανεπαρκή. Απαιτείται διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου, αύξησή του και συμπερίληψη των δημοτικών φορέων, δικτύων και υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών μονάδων,  σε ειδικό τιμολόγιο λόγω του αποκλειστικά κοινωφελούς χαρακτήρα του και τυχόν σημαντική αύξησή του θα επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις έμμεσα στους πολίτες.

  

2.     ΓΙΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις φασιστικές προκλήσεις και επιθέσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια, πλατείες, έναν χρόνο μετά την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και δεσμεύεται να πάρει κάθε πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η επώαση του αυγού του φιδιού στην τοπική μας κοινωνία. Στέκεται αλληλέγγυο στα θύματα της φασιστικής βίας και καλεί την κυβέρνηση να μην καλλιεργεί την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων και σε συνεργασία με τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα και τις κοινωνικές οργανώσεις να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβούν σε άμεσες ενέργειες για τον τερματισμό της δράσης των φασιστών. 

 

 

 

 

 

 

3 Οκτ 2021

 Στην εκδήλωση μνήμης/μνημόσυνο για τους εκτελεσμένους Αιγαλεώτες, από τους Ναζί και τους γερμανοντυμένους συνεργάτες τους, το 1944. #Αιγάλεω #Ναζισμός #Φασισμός #Μνημόσυνο #Εκδήλωση #Μνήμης