-

-

20 Δεκ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20191220 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

20/12/2019Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Δεκεμβρίου του 2019. η δημοτική παράταξη ΑΝΑΠΛΑΣΗ Αιγάλεω – Δημήτρης Μπίρμπας κατέθεσε πρόταση ψηφίσματος για τη συνέχιση του προγράμματος “Φιλόδημος” του Υπ. Εσωτερικών, η οποία στηριζόταν στο ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Πετρούπολής για ίδιο θέμα της 5ης Δεκεμβρίου του 2019. Η πρόταση έγινε δεκτή σχεδόν ομόφωνα (εκτός από τον εκπρόσωπο του Ρήγματος).

Το ψήφισμα έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες σκόπιμα ανακριβείς τοποθετήσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και στη Βουλή, περί δήθεν αδυναμίας συνέχισης πληρωμών του προγράμματος.


Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος χρηματοδοτεί έργα υποδομών σε όλους τους Δήμους της χώρας και νομοθετήθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 (νόμος 4509/2017). Προβλέπει καταρχήν επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης. Ο μηχανισμός αποπληρωμής των έργων περιλαμβάνει, ως ενδιάμεσο στάδιο, ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και αν κριθεί αναγκαίο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το οποίο μέχρι σήμερα έχει υπόλοιπο προς διάθεση 134 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπέρβασης του μέχρι του ύψους του συνόλου των επενδύσεων. Κυρίως, όμως, προβλέπει την αποπληρωμή του συνολικού κόστους των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από πόρους του Κεντρικού Κράτους, χωρίς να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των Δήμων.
Ακολουθεί το ψήφισμα:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω, υπερασπιζόμενο την ανάγκη της συνεχούς αυξανόμενης χρηματοδότησης των Δήμων από την Κεντρική Διοίκηση για την απόκτηση ή ενίσχυση σημαντικών υποδομών τους ζητεί την απρόσκοπτη συνέχιση και όπου απαιτείται την αναγκαία χρονική παράταση των προσκλήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους που εντάσσονται στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος Ι και ΙΙ. Κρίνεται άκρως σημαντικό να παραμείνει η υφιστάμενη χρηματοδοτική στήριξη των Δήμων καθώς αυτή όπως έχει αποδειχθεί ότι παρέχεται με θεσμικά μέσα και εργαλεία που διευκολύνουν την εκταμίευση της. Ειδικότερα για την πόλη μας, το όποιο «πάγωμα», η όποια ακύρωση ή μη παράταση προσκλήσεων του εν λόγω προγράμματος συνεπάγεται τη μη εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου και των υποδομών στο “Στ. Μαυροθαλασσίτης”, την προμήθεια οργάνων για 9 παιδικές χαρές, την προμήθεια σύγχρονων στεγάστρων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τη μη δημιουργία παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στα σχολεία, τη μη επαρκή πυροπροστασία των σχολείων, καθώς και άλλων έργων αναβάθμισης υποδομών που θα μπορούσαν να ενταχθούν Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών την τροποποίηση της πρόσκλησης για την απόκτηση απορριμματοφόρων και άλλων σχετικών μέσων ώστε να περιλαμβάνονται και Δήμοι με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων με περαιτέρω κριτήρια”.