-

-

6 Σεπ 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου.
Γενικά θα πρέπει να ισχύει ότι η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου θα είναι ένα κείμενο στο οποίο δεν θα υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις από τις παρατάξεις, καθώς θα περιγράφει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της πόλης, τον Οργανισμό του Δήμου και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.
Δυστυχώς όμως δεν γίνεται αυτό και στο συγκεκριμένο κείμενο υπάρχουν πολλές ανακρίβειες, αρκετή προχειρότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις απόκρυψη στοιχείων.

Α.1. Στα πληθυσμιακά στοιχεία (σελ. 31)
Δεν υπάρχει σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη γειτονικών Δήμων, του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών, της Νομαρχίας Αθηνών και του Συνόλου Ελλάδος. Η σύγκριση των στοιχείων αυτών θα βοηθήσει να κατανοήσουμε τις δημογραφικές εξελίξεις της πόλης και να προβλεφθούν τα μελλοντικά δημογραφικά μεγέθη

Α.2. Οικονομικές / Παραγωγικές Δραστηριότητες (σελ. 46)
Περιγράφονται κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την τοπική οικονομία τα οποία είναι μάλλον αυθαίρετα. Ειδικά για τη μεταποίηση μάλλον αναφέρεται στην εξέλιξη της δεκαετίας ’81-’91 και όχι για τη περίοδο 2001 και μετά. Η συγκεκριμένη αναφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες γίνεται πολύ επιδερμικά και αυθαίρετα.

Α.3.Καθεστώς Γης / Ιδιοκτησιακό καθεστώς (σελ. 48)
«Οι κοινόχρηστοι χώροι που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της οικιστικής εξέλιξης της πόλης δεν έχουν αποκτηθεί από το Δήμο με ίδιους πόρους, αλλά ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ως κυριότητα.»
Μάλλον δεν έχουν δοθεί στοιχεία στην ομάδα μελέτης, σχετικά με την αγορά γης που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1998-2002.
Προτείνουμε να εισαχθεί αναλυτικός πίνακας με ιδιοκτησίες του Δήμου και του Δημοσίου .

Α.4. Συγκοινωνίες – Μετακίνηση (σελ. 62).
Στην ίδια σελίδα περιγράφονται διαφορετικά πράγματα
«…….
Οι 3 νέοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ στον Κεραμικό, τον Ελαιώνα και το "Αιγάλεω" σε συνδυασμό με το νέο σχεδιασμό των λεωφορειακών γραμμών δίνουν πλέον την δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών αυτών να μετακινούνται γρήγορα και άνετα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ "Αιγάλεω" μετατράπηκε σε τερματικό σταθμό λεωφορειακών γραμμών με παράλληλη πύκνωση των δρομολογίων τους.
…..
Η λειτουργία του νέου σταθμού του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Εσταυρωμένου έχει ήδη προκαλέσει και την αύξηση της κίνησης των αυτοκινήτων κατά 15-25%. Κύρια αιτία είναι η χρήση του Ι.Χ. για μετάβαση στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ και η ανεπάρκεια των αστικών συγκοινωνιών…..»

Τι ισχύει ?

Α.5. Η Προχειρότητα της μελέτης και της περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης αντικατοπτρίζεται στη σελίδα 65 .
− «Στο Δήμο Αιγάλεω λειτουργούν από το 1998 τα Δημοτικά ιατρεία χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση. Στεγάζονται σ' ένα ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο 250 τ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο…»
− Στο Δήμο Αιγάλεω λειτουργεί από το 1977 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) ????
Και άλλα πολλά παραδείγματα που είναι χωρίς ουσία να αναλυθούν.

Α.6. Οικονομική κατάσταση Δήμου. (σελ. 71+72)
− Παρατίθεται ένας πίνακας για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2007. Προφανώς υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία τουλάχιστον για το 2005-2006. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχουν όλα μαζί.
− Τα δάνεια είναι μόνο (5.785.509) !
− Πουθενά δεν γίνεται αναφορά στους απολογισμούς των ΝΠΔΔ. Ενώ πολύ ωραία περιγράφεται το έργο τους δεν υπάρχει πουθενά στη μελέτη κανένα οικονομικό στοιχείο.
− Το τελικό συμπέρασμα για την οικονομική θέση του Δήμου (σελ. 72) είναι ένα ωραίο ανέκδοτο.
«Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος Αιγάλεω παρουσίασε μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του, τόσο στην πληρωμή των οφειλών και λοιπών υποχρεώσεών του, όσο και στην είσπραξη των εσόδων του. Μάλιστα, συγκριτικά με το προηγούμενο οικονομικό έτος (2006) σημειώθηκε αύξηση των ποσών που διαχειρίστηκε, ενώ σημαντικό ποσό διατέθηκε στην εξόφληση των οφειλών που εκκρεμούσαν από προηγούμενα έτη, καθώς και σε επενδύσεις. Παρόλο που το 2006 έκλεισε με πλεόνασμα, ενώ το 2007 με μικρό έλλειμμα, η συνολική εικόνα των οικονομικών του Δήμου κρίνεται πολύ ικανοποιητική και προς τη σωστή κατεύθυνση.»
− Αναφέρουν Έξοδα σε επενδύσεις για το 2007 ύψους 7.557.287,50.Τι εννοούν ως επενδύσεις ????.

Α.7. Τι εννοούν όταν λένε «Προσλήψεις Προσωπικού με Σωματικά κριτήρια» (σελ. 82). Η αναφορά γίνεται από τη Δ/νση Καθαριότητας.

Α.8. Ελλιπή Στοιχεία Προσωπικού
− Δεν υπάρχουν για όλες τις υπηρεσίες αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων ανάλογα με τη σχέση εργασίας και την ειδικότητά τους.
− Ειδικότερα για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δημοτική Αστυνομία, τη ΔΕΑΔΑ και το Δημοτικό Κέντρο Παιδιού, δεν υπάρχει ο αριθμός εργαζομένων.
Δεν γίνεται καμία περιγραφή για το Δημοτικό Κέντρο Παιδιού.

Υπάρχουν επίσης πολλές ενστάσεις για το τι αξιολογεί ο μελετητής ως αδύνατα ή δυνατά σημεία κάθε υπηρεσίας. Επίσης υπάρχει η εκτίμηση των Δ/ντών και των στελεχών του Δήμου που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι αντικειμενική.

Γενικά τα κείμενα για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ενώ θα έπρεπε να είναι κοινώς αποδεκτά δυστυχώς δημιουργούν ερωτηματικά για το επίπεδο της δουλειάς που έγινε, χωρίς αυτό να αποτελεί αναγκαστικά ευθύνη της ομάδας εργασίας αλλά μάλλον της σοβαρότητας που επέδειξε η Διοίκηση.Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η θέση μας είναι γενικά ότι το ΑΙΓΑΛΕΩ μπορεί και πρέπει να γίνει μια πόλη ελκυστική για τους πολίτες, να λειτουργήσει σαν κέντρο της Δυτικής Αθήνας, να δημιουργεί Πολιτισμό και Αθλητισμό και να δίνει ευκαιρίες σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό υπαγορεύτηκε στο μελετητή, αλλά υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που επιτυγχάνεται.

Η προχειρότητα του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού είναι χαρακτηριστική στη σελ. 124, που λέει:
«Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από 4 άξονες- δράσεις, τους οποίους συνθέτουν 14 μέτρα.»

Οι άξονες στην ίδια σελίδα είναι ΤΡΕΙΣ (3) !!!!!!!!


Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε : «ΜΕΤΡΟ 3.2 Τουρισμός» -
Λίγο πιο μετά, σελ. 132 ΜΕΤΡΟ 3.2. «Αύξηση Τουριστικής Επισκεψιμότητας»-

Παρακάτω, σελ. 143
«3.2.2 Δημιουργία προϋποθέσεων για την επέκταση της τουριστικής περιόδου όλο τον χρόνο ,ποιοτική και ποσοτική αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής προσέλκυσης.
3.2.3 Αρωγή στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό, αναβάθμιση και απρόσκοπτη λειτουργία του γραφείου Τουρισμού, ενδυνάμωση των σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό.»

Η πιο σημαντική παρέμβαση / πρόταση που γίνεται είναι στη σελ. 141:
«2.2.3 Προστασία υδροφόρου ορίζοντα και θαλάσσιου περιβάλλοντος, συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας αντιπλημμυρικού δικτύου της πόλης, προγραμματισμός δενδροφυτεύσεων και παρεμβάσεων σε δημοτικά πάρκα»


Το γενικό πνεύμα των προτάσεων απέχει από την περιγραφή και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου μας, τα δε μέτρα και δράσεις αποτελούν γενικότητες και επαναλαμβάνονται σε πολλά σημεία.
Οι 3 άξονες ως επικεφαλίδες είναι σωστοί. Ούτως ή άλλως περιλαμβάνονται στα υποδείγματα του Υπουργείου και δεν αποτελούν κάποια ειδική πρόταση. Πρέπει όμως οι στόχοι και τα μέτρα και στη συνέχεια οι μεμονωμένες δράσεις, να προσαρμοστούν στις ανάγκες του Δήμου μας και να μην είναι αντιγραφή από κάτι άλλο.
Επιπλέον για κάθε ΑΞΟΝΑ - ΜΕΤΡΟ - ΣΤΟΧΟ – ΔΡΑΣΗ, να υπάρξει συγκεκριμένη Δ/νση ή ΝΠΔΔ που θα τον αναλάβει, όπως αναγράφεται στη (σελ. 122) αλλά δυστυχώς πουθενά δεν υπάρχει μέσα στη μελέτη.

Προτείνουμε την εισαγωγή ενός 4ου ΑΞΟΝΑ που λείπει, ο οποίος θα περιγράφει το Διεκδικητικό πλαίσιο που θα κινηθεί ο Δήμος μας.
→ Διεκδικήσεις ΠΟΡΩΝ, ΧΩΡΩΝ, ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
→ Τι ζητάμε από την πολιτεία – Τι μας χρωστούν – Τι θέλουμε – Τι οραματιζόμαστε
- Τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά.