-

-

18 Απρ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20200417. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 22.4.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


17.4.2020
Προτάσεις της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ στο Δημ. Συμβούλιο της 22/04/2020

Δυστυχώς η κυβέρνηση στα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊού κινείται στη λογική του “βλέποντας και κάνοντας”.
Με εμμονή στις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της, δεν αξιοποιεί το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 37 δισ. που παρέλαβε και αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση, για άλλη μια φορά, σαν το εύκολο υποζύγιο μεταφοράς υποχρεώσεων χωρίς να δίνει πόρους. Το Δημ. Συμβούλιο της πόλης μας στις 14/04
ομόφωνα αποφάσισε μια πρώτη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Σήμερα σαν παράταξη καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση, συμπληρωματική σε πολλά σημεία της απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που δίνει η τελευταία -από τη σειρά πολλών- ΠΝΠ της κυβέρνησης.
Αυτά κινούνται σε τρεις άξονες:
Α. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η απαλλαγή από δημοτικά τέλη, να ισχύσει για 6 μήνες και να επαναξιολογηθεί στο τέλος του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
H αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων να ισχύσει μέχρι 31/12/2020, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου, όπως παρακάτω:
    1. Ανταποδοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού).
                α) Απαλλαγή κατά 100% των πολιτών που απολύθηκαν λόγω κορωνοϊού καθώς και των             επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ανεστάλη ή διακόπηκε η λειτουργία τους.
                β) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων που το εισόδημά τους μειώνεται στο 50%, καθώς και κατά 50% των επιχειρήσεων που λειτουργούν με περιορισμένη τη δραστηριότητά τους και με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων.
    2. Απαλλαγή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι) σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.
                Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη, έως 31/12/2020.
    3. Απαλλαγή είσπραξης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων έως 31/09/2020.
    4. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων, μέχρι 30-12-2020, στις οφειλές όλων των δημοτών.
    5. Απαλλαγή καταβολής τροφείων στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.
    6. Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συνεισφοράς στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου για το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν κλειστά.
    7. Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργίας τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’ /21-03-2020).
    8. Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων.
          9. Τέλος προτείνουμε τα μέτρα απαλλαγής ή αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων να ισχύσουν και για τα ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ εποπτείας του Δήμου.
Ενδεικτικά, για τις Σχολικές Επιτροπές: Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των Κυλικείων των Σχολείων, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.
Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, τα ανωτέρω μέτρα, απαιτείται το άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την πλευρά του Δήμου ή όποιο άλλο πρόσφορο μέτρο.
Β. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Επειδή πάντα οι προτάσεις μας επιθυμούμε να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες και κυρίως να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, καταθέτουμε παρακάτω και προτάσεις για την εξισορρόπηση των οικονομικών του.
Προτείνουμε ο Δήμος μας να θέσει στα συλλογικά όργανα (ΠΕΔΑ – ΚΕΔΕ) και να διεκδικήσει:
α) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση τους, από τη μείωση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και από συσσωρευμένες υποχρεώσεις και όχι με τον δανεισμό, που προβλέπει η απαράδεκτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
β) Έκτακτη στελέχωση και στήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικών δράσεων όσων συμβάσεων εργαζομένων των ΟΤΑ λήγουν.
γ) Ανασχεδιασμό και παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) με συμπλήρωση επιλεξιμότητας δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές, τέλη και απαλλοτριώσεις.
δ) Να μην ισχύσει, ειδικά για φέτος, η ανταποδοτικότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω της έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ισοσκελίσουν την όποια απώλεια εσόδων.
ε) Μείωση κατά 50% της χρέωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ προς τους Συνδέσμους και τους Δήμους.
ζ) Πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος προμηθειών «Φιλόδημος Προμηθειών» ή “Α. Τρίτσης” όπως μετονομάστηκε, για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης,  υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και της προμήθειας μηχανημάτων, ανταλλακτικών και κάδων εργασίας.
Η διεκδίκηση και κυρίως η υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην οικονομική ισορροπία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τέλος, προτείνουμε ορισμένα άμεσα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και την οικονομική στήριξη ομάδων εργαζομένων στο Δήμο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης:
    • Αύξηση της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο επιπλέον άμεσες προμήθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
    • Αξιοποίηση με παράλληλη ενίσχυση της δομής «Κοινωνικό Συσσίτιο» για επιπλέον σίτιση (εκτός των σημερινών ωφελουμένων) και άλλων ανήμπορων – ευάλωτων συμπολιτών μας, με την συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
    • Επιπλέον ενίσχυση – στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και κυρίως του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που για μια ακόμη φορά απέδειξε περίτρανα την χρησιμότητά του, μέσω της σημαντικής κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς του.
    • Έκτακτο επίδομα, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στα ΚΑΠΗ και σε όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.
    • Επέκταση σ’ αυτούς του Δώρου Πάσχα που εξαγγέλθηκε για τους υγειονομικούς.


Τέλος, σε ό,τι αφορά την Οικονομική Επιτροπή της 22/04, περιμένουμε την υλοποίηση από τον δήμαρχο της δέσμευσής του για συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την πρόσληψη των 20 συμβασιούχων για την πυρασφάλεια, όπως συνέβαινε και την περίοδο της διοίκησης ΑΝΑΠΛΑΣΗ-Μπίρμπας.